Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-01-25

Getinge: Ebita 1.857 Mkr väntas i 4 kv - SIX

(Nyheten skickades första gången den 14 januari)

4 kv 2012, Mkr Snitt Lägst Median Högst 4 kv 2011

Orderingång 6.689 6.536 6.578 7.065 6.433
Försäljning 7.721 7.525 7.672 7.937 7.354
- Medical Systems 4.197 4.055 4.224 4.306 3.847
- Extended Care 1.752 1.553 1.820 2.002 1.647
- Infection Control 1.758 1.657 1.734 1.881 1.860
Ebita 1.857 1.699 1.904 1.971 1.921
- Medical Systems 1.272 1.188 1.279 1.347 1.174
- Extended Care 308 141 396 428 352
- Infection Control 285 226 295 322 395
Rörelseresultat 1.595 1.550 1.598 1.648 1.660
Resultat före skatt 1.442 1.417 1.444 1.491 1.531
Nettoresultat 1.067 1.049 1.061 1.101 1.121
I samband med vinstvarningen uppgav Getinge att förvärvs- och
omstruktureringsposter kommer att belasta resultatet i kvartalet
med cirka 170 miljoner kronor.

(SIX) Efter Getinges vinstvarning har betydelsen av rapporten
minskat i värde samtidigt som förväntningarna kommit ned.

Efterfrågan utvecklades svagt under det fjärde kvartalet och
speciellt svagt var det för kapitalvarorna i Väst- och
Östeuropa. Orderingången och omsättningen väntas organiskt ha
växt med knappt 3 procent medan resultatet före skatt på helåret
väntas komma in på cirka 3.430 miljoner kronor inräknat
engångskostnader på omkring 170 miljoner kronor.

Orderingången väntas bli 6.689 miljoner kronor i kvartalet.
Försäljningen väntas uppgå till 7.721 miljoner kronor.

Ebita-resultatet väntas uppgå till 1.857 miljoner kronor med
ett intervall på mellan 1.699 och 1.971 miljoner kronor enligt
SIX Market Estimates sammanställning av 11 analytikers estimat.

Getinge släpper sin rapport på fredagen den 25 januari
klockan 12.00. Klockan 14.00 samma dag håller Getinge en
telefonkonferens. Två veckor efter rapporten på fredagen den 8
februari håller Getinge en kapitalmarknadsdag i Stockholm.

12 mån 2012, Mkr Snitt Lägst Median Högst 12 mån 2011

Orderingång 24.456 24.303 24.345 24.832 22.012
Försäljning 24.154 23.958 24.105 24.370 21.854
- Medical Systems 12.991 12.849 13.018 13.100 11.031
- Extended Care 5.965 5.766 6.033 6.215 5.751
- Inf Control 5.183 5.082 5.159 5.306 5.072
Ebita 4.763 4.605 4.810 4.877 4.395
- Medical Systems 2.953 2.869 2.960 3.028 2.495
- Extended Care 1.209 1.042 1.297 1.329 1.278
- Infection Contr 610 551 620 647 798
Rörelseresultat 4.010 3.965 4.013 4.063 3.924
Resultat före skatt 3.431 3.406 3.433 3.480 3.444
Nettoresultat 2.539 2.521 2.533 2.573 2.537
Utdelning 3,80 3,30 3,70 4,25 3,75

Estimat från ABG Sundal Collier, Berenberg Bank, Carnegie,
Danske Markets Equities, DNB Markets, Handelsbanken Capital
Markets, Nordea Markets, Pareto Securities, SEB Enskilda,
Swedbank Markets och UBS ingår i enkäten.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare direkt.