Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

Getinge: Getinge publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2018

Göteborg den 30 januari, 2019

"Tillväxten fortsätter starkt även under årets sista månader och vår
nettoomsättning ökade med 7 % i kvartalet, varav 2,4 % utgörs av
organisk tillväxt. 2018 har varit ett år där vi levererat den högsta
organiska tillväxten på många år, helt enligt den plan som vi antog
2017. Under 2019 fortsätter vi med planerade åtgärder som syftar till
att successivt förbättra lönsamheten och kassaflödet", säger Mattias
Perjos, VD & koncernchef Getinge.

Trots en temporär nedgång på ordersidan avslutas 2018 med en bättre
orderbok än vid utgången av 2017, vilket är positivt. Getinge
förväntar en ordertillväxt för kommande kvartal och för helåret 2019
bedöms nettoomsättningen att öka med 2-4 % organiskt.

Marginalerna börjar förbättras och den justerade bruttomarginalen var
för första gången under 2018 sekvensiellt högre, om än marginellt.
Getinge visar god kontroll på rörelsekostnaderna, vilka
valutajusterat var i nivå med föregående kvartal. Detta trots att
omkostnaderna är säsongsmässigt högst i årets fjärde kvartal.

Den justerade EBITA-marginalen var 17,9 % och valutarensat låg den i
nivå med motsvarande period 2017. Kassaflödet är stabilt, trots en
stor utbetalning om 276 Mkr för att täcka en sedan tidigare
rapporterad företagsbot i Brasilien.

Oktober - December 2018 i korthet

· Nettoomsättningen ökade organiskt med 2,4 %, orderingången
minskade organiskt med 3,1 %. Orderboken är dock större än vid
utgången av 2017.

· Justerad EBITA uppgick till 1 412 Mkr (1 377), och
EBITA-marginalen var 17,9 % (18,7).

· Valutakurseffekter påverkade med +342 Mkr på nettoomsättningen
och med +105 Mkr på bruttoresultatet och +6 Mkr på EBITA.

· Justerat resultat per aktie uppgick till 3,47 kr (3,81).
· Fritt kassaflöde uppgick till 321 Mkr (613) och påverkades
negativt av en sedan tidigare kommunicerad engångsutbetalning av
företagsbot om 276 Mkr relaterat till pågående utredning i Brasilien.

· Stéphane Le Roy tillträdde som President för Surgical Workflows
Business Area.

Telefonkonferens

Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och
Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 30 januari, 2019, kl
15.00-16.00 svensk tid. Se telefonnummer för att delta här.
(https://www.getinge.com/se/om-oss/press-media/nyhetsrum/press-releases/2...ör-bokslutskommuniké-2018-och-telefonkonferens/)

Kontakt:
Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0) 10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com
Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 kl
13.00 CET.

Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri.
Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska
experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det
möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu
och i framtiden.

www.getinge.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/getinge/r/getinge-publicerar-bokslutskommunike...
https://mb.cision.com/Main/942/2728512/983461.pdf
https://mb.cision.com/Public/942/2728512/a0712ce318cb9419.pdf

Författare Cision