Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

Getinge: Getinge publicerar delårsrapport januari-juni 2018

Göteborg den 17 juli 2018

"Getinge fortsätter att skapa tillväxt på bred front", säger Mattias
Perjos, VD & koncernchef för Getinge. "I kvartalet ökade
orderingången med drygt 10 % och nettoomsättningen med 6 % organiskt,
vilket gör att vi justerar våra utsikter för helåret till att vara
väl inom intervallet 2-4 % organisk tillväxt i nettoomsättning.
Samtidigt påverkas bruttomarginalen negativt av marknads- och
produktmixeffekter, som en följd av god försäljning främst på
tillväxtmarknader och inom kapitalvaror."

[image]

Rörelsekostnaderna har stabiliserats efter ett antal kvartal av
stegvisa ökningar, men bolaget utesluter inte något högre
rörelsekostnader under kommande kvartal, främst som en följd av
pågående kvalitetsförbättringar kopplat till förlikningsavtalet med
FDA och behovet av att fylla vissa positioner i försäljnings- och
serviceorganisationen. Sammantaget ser Getinge med tillförsikt fram
emot ett andra halvår med fortsatt fokus på produktutveckling,
kunder, kvalitet och kostnadsmedvetenhet.

April - Juni 2018 i korthet

· Orderingången ökade organiskt med 10,2 %, med god utveckling inom
kapitalvaror och på tillväxtmarknader

· Nettoomsättningen ökade organiskt med 6,0 %, även här tack vare
god utveckling inom kapitalvaror och på tillväxtmarknader

· Justerad EBITA uppgick till 538 Mkr (702), där lönsamheten tyngs
av lägre bruttomarginal på grund av produkt- och marknadsmix

· Valutakurseffekter påverkade med +40 Mkr på nettoomsättningen och
med -32 Mkr på bruttoresultatet och -69 Mkr på EBITA

· Justerat resultat per aktie uppgick till 1,21 kr (1,62)
· Ingått avtal med Brasiliansk myndighet som medför en företagsbot
om 276 Mkr vilket täcks av tidigare kommunicerade avsättningar.
Därtill görs en skatteavsättning om 64 Mkr för självrättelse av
deklaration.

Telefonkonferens

Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och
Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 17 juli 2018, kl
10.00-11.00 svensk tid. Se telefonnummer för att delta här
(https://www.getinge.com/sv/om-oss/press-media/nyhetsrum/press-releases/2...ör-delårsrapport-januari-juni-2018-och/).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0) 10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 kl 8.00
CET.

Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri.
Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska
experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det
möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu
och i framtiden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/getinge/r/getinge-publicerar-delarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/942/2576674/879491.pdf
http://mb.cision.com/Public/942/2576674/9824a9d970bb1278.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.