Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Getinge: Getinge publicerar delårsrapport januari-september 2018

Göteborg den 18 oktober, 2018

"Vi visar fortsatt stark försäljning men mixeffekter påverkar vår
bruttomarginal negativt", säger Mattias Perjos, VD & koncernchef
Getinge. "Jag är inte nöjd med att vi, trots ökade volymer, bara har
begränsad produktivitetseffekt i våra fabriker. Detta arbetar vi nu
med i alla affärsområden, på samma sätt som vi adresserat
rörelsekostnaderna, som nu minskar från kvartal till kvartal"

[image]

Getinges tillväxt fortsätter i högt tempo - nettoomsättningen ökade
med närmare 15 % i kvartalet, varav nästan hälften utgörs av organisk
tillväxt. Orderingången ökade med drygt 8 % varav knappt 1 %
organiskt, vilket var väntat på grund av ett starkt tredje kvartal
2017.

Marknads- och produktmixeffekter, i form av stark tillväxt inom
kapitalvaror och på tillväxtmarknader, fortsätter att påverka
bruttomarginalen negativt. Som tidigare påpekat är dessa effekter
förutsedda och naturliga i en tillväxtfas och de förväntas stödja
framtida försäljning av förbrukningsvaror kopplade till användning av
Getinges kapitalvaror. Dessutom påverkas bruttomarginalen negativt av
att Getinge aktivt tagit ett antal större ordrar på
tillväxtmarknader, med lägre marginal. Kassaflödet utvecklas
positivt, som en följd av effektivare hantering av rörelsekapitalet.

Kvartalets rörelseresultat påverkas kraftigt negativt av en avsättning
om 1,8 miljarder kronor, som är avsedd att täcka alla slags kostnader
relaterat till skadeståndskrav kopplat till kirurgiska nätimplantat i
Nordamerika, vilket kommunicerades den 14 oktober.

Den 18 oktober ingicks ett avtal om avyttring av verksamheten för
kirurgiska nätimplantat. Verksamheten inom biokirurgi har varit ett
relativt litet segment inom Getinges totala produktportfölj och den
enda terapeutiska tillgången inom allmänkirurgi. Avyttringen är ett
strategiskt beslut för att fokusera på vårt kärnområde för
terapeutiska lösningar. Affären förväntas slutföras under fjärde
kvartalet i år villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden och
andra sedvanliga fullföljdsvillkor.

Juli - September 2018 i korthet

· Orderingången ökade organiskt med 0,9 % och nettoomsättningen
ökade organiskt med 7,2 %, främst tack vare fortsatt god utveckling
inom kapitalvaror och på tillväxtmarknader.

· Justerad EBITA uppgick till 438 Mkr (544), där lönsamheten tyngs
av lägre bruttomarginal på grund av produkt- och marknadsmix.

· Valutakurseffekter påverkade med +383 Mkr på nettoomsättningen
och med +129 Mkr på bruttoresultatet och -24 Mkr på EBITA.

· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,78 kr (1,20).
· En avsättning om 1,8 miljarder kronor görs för att täcka framtida
kostnader relaterat till stämningar i Nordamerika kopplat till
kirurgiska nätimplantat (mesh). Avsättningen rapporteras som en
jämförelsestörande post på rörelseresultatet.

· Distributionsavtalet med TSO3 inom lågtemperatursterilisering
avslutades, vilket medför en jämförelsestörande post om -126 Mkr i
resultatet.

· Fritt kassaflöde uppgick till 801 Mkr (182).
Telefonkonferens

Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och
Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 18 oktober 2018, kl
15.00-16.00 svensk tid. Se telefonnummer för att delta här.
(https://www.getinge.com/sv/om-oss/press-media/nyhetsrum/press-releases/2...)

Kontakt:
Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0) 10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com
Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl
13.00 CET.

Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri.
Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska
experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det
möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu
och i framtiden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/getinge/r/getinge-publicerar-delarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/942/2647851/928716.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.