Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

Getinge Group: Getinge bokslutskommuniké januari-december 2016

Pressmeddelande Göteborg 2017-01-26

FJÄRDE KVARTALET 2016 I SAMMANDRAG

· Orderingången ökade med 3,1 % till 8 582 Mkr (8 326). Organiskt
minskade orderingången med 1,1 %.

· Nettoomsättningen ökade med 1,1 % till 9 523 Mkr (9 417).
Organiskt minskade nettoomsättningen med 2,3 %.

· Bruttomarginalen minskade till 46,1 % (47,2).
· EBITA* ökade med 2,6 % till 1 970 Mkr (1 920).
· Stärkt kassaflöde: 1 783 Mkr (1 483), vilket motsvarar en cash
conversion om 80,4 % (68,5).

· Omstrukturerings- och integrationskostnaderna ökade till 321 Mkr
(174).

· Resultat före skatt minskade med 5,8 % till 1 292 Mkr (1 371).
· Vinst per aktie minskade till 3,96 kr (4,02).
· Besparingar om 140-150 Mkr uppnåddes via
effektiviseringsåtgärder.

· Mattias Perjos utsågs till ny VD. Han tillträder den 27 mars
2017.

· Efter kvartalets utgång: Ny ledning för Patient & Post-Acute Care
utsedd, som ett led i förberedelserna av föreslagen utdelning av
verksamheten.

JANUARI-DECEMBER 2016 I SAMMANDRAG

· Orderingången minskade med 1,0 % till 30 142 Mkr (30 431).
Organiskt minskade orderingången med 0,8 %.

· Nettoomsättningen minskade med 1,6 % till 29 756 Mkr (30 235).
Organiskt minskade nettoomsättningen med 1,5 %.

· Bruttomarginalen uppgick till 46,5 % (46,8).
· EBITA* ökade med 3,9 % till 4 341 Mkr (4 179).
· Omstrukturerings- och integrationskostnaderna ökade till 1 313
Mkr (657).

· Resultat före skatt minskade med 17,4% till 1 650 Mkr (1 997).
· Vinst per aktie minskade till 4,98 kr (5,83).
· Besparingar om 395-420 Mkr uppnåddes via
effektiviseringsåtgärder.

· Fortsatta förbättringsåtgärder genomförda relaterat till
förlikningsavtalet med FDA.

· Förändringar i ledningen: Ny VD, CFO och HR-direktör.
· Förberedelse av föreslagen utdelning av Patient & Post-Acute Care
till aktieägarna senast det första kvartalet 2018.

· Utdelning per aktie föreslås till 2,00 kr (2,80), motsvarande 477
Mkr (667).

· Utsikter för 2017: Försiktigt positiv organisk
omsättningstillväxt

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Mkr Q4 Q4 Förändring jan jan Förändring %
2016 2015 % -dec2016 -dec2015

Orderingång 8 582 8 326 3.1% 30 142 30 431 -1.0%
Nettoomsättning 9 523 9 417 1.1% 29 756 30 235 -1.6%
Bruttovinst 4 387 4 449 -1.4% 13 840 14 163 -2.3%
Bruttomarginal 46.1% 47.2% -1.1% 46.5% 46.8% -0.3%
EBITA* 1 970 1 920 2.6% 4 341 4 179 3.9%
EBITA-marginal* 20.7% 20.4% 0.3% 14.6% 13.8% 0.8%
Rörelseresultat 1 449 1 545 -6.2% 2 287 2 729 -16.2%
Resultat före skatt 1 292 1 371 -5.8% 1 650 1 997 -17.4%
Nettovinst 952 999 -4.7% 1 213 1 457 -16.7%
Vinst per aktie 3.96 4.02 -1.5% 4.98 5.83 -14.6%
Kassaflöde från den 1 783 1 20.2% 3 671 3 458 6.2%
löpande verksamheten 483

* Före omstrukturerings-, förvärvs- och integrationskostnader

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joacim Lindoff Kornelia Rasmussen
Tf. VD och koncernchef Getinge Group Kommunikationsdirektör Getinge Group
Tel: 010-335 32 10 Tel. 010-335 58 10
Email: joacim.lindoff@getinge.com Email: kornelia.rasmussen@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 13.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/getinge-group/r/getinge-bokslutskommunike-janu...
http://mb.cision.com/Main/942/2174248/619593.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.