Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

GETINGE: LÄTTNADSRALLY I AKTIEN EFTER RAPPORT - SAMMANFATTNING

STOCKHOLM (Direkt) Det blev ett lättnadsrally i Getinges aktie på
onsdagseftermiddagens Stockholmsbörs i spåren av bättre lönsamhet än väntat
under medicinteknikföretagets fjärde kvartal 2018. För helåret överträffade
Getinge också sin egen organiska försäljningsprognos.

Nära två timmar efter rapportsläppet var Getingeaktien upp mer än 15 procent
på Stockholmsbörsen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Vinst var klart högre än väntat. Getinges ebita-resultat före engångsposter
blev 1.412 miljoner kronor i sista kvartalet 2018. Analytiker hade i
genomsnitt siktat på 1.282 miljoner kronor enligt Infront Datas
sammanställning av sex analytikers prognoser. Getinges omsättning summerades
till 7.890 miljoner kronor, strax under väntade 7.989 miljoner. Orderingången
låg under förhandstipsen, den blev 6.729 miljoner kronor, förväntat var 7.278
miljoner.

Överträffade sin tillväxtprognos. För helåret 2018 blev Getinges organiska
tillväxt nästan 5 procent. Därmed överträffade medicinteknikbolaget sitt eget
mål om att i snitt växa organiskt med 2-4 procent årligen.

Åtgärder börjat bita. Getinges produktivitetsåtgärder har börjat bita och
marginalerna har stabiliserats. Dock återstår mycket arbete framöver, enligt
vd Mattias Perjos, för att kunna närma sig konkurrenternas lönsamhet som
ligger mycket högre i många fall.

"Vi har vänt den tråkiga trenden vi hade. Men det är de enkla sakerna som är
gjorda, så det mesta arbetet är fortfarande ogjort. Vi har mycket jobb under
2019 som kommer att ge resultat 2020. Vi har långt kvar till gapet till våra
jämförbara konkurrenter", kommenterar han.

Getinges justerade ebita-marginal uppgick till 17,9 procent i fjärde
kvartalet, och var därmed för första gången under 2018 sekventiellt högre, om
än marginellt. Utfallet var 1,8 procentenheter högre än snittestimatet från
Infront Data.

Spår organisk försäljningstillväxt 2-4% 2019. Getinge spår en organisk
omsättningstillväxt om 2-4 procent under 2019.

Enligt Infront Data låg analytikers snittförväntningar inför rapporten på en
organisk försäljningstillväxt på +3,1 procent för helåret 2019.

Delar ut 1 krona/aktie.Getinge föreslår en utdelning om 1:00 kronor per aktie
för helåret, vilket är lägre än året innan då 1:50 kronor per aktie delades
ut. Snittprognosen pekade mot en utdelning om i snitt 1:58 kronor för 2018.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt