Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Geveko: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet.
Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret.

Första kvartalet *)

· Nettoomsättningen uppgick till 61,5 (43,4) mkr. Ökningen är främst
hänförlig till tidigare start på säsongen i Europa på grund av bättre
väder.

· Rörelseresultatet uppgick till -51,1 (-71,6) mkr. Förbättringen
kommer från ökad omsättning, lönsamhetsprogrammet Force 50 samt
avvecklade verksamheter.

· Resultat efter skatt uppgick till -49,0 (-61,7) mkr.
· Resultat per aktie uppgick till -2:90 (-3:65) kr.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2014
Inga viktiga händelser har inträffat under första kvartalet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Gevekos säsongsmässiga verksamhet leder generellt till ett behov av
ökat rörelsekapital under första halvåret. Av förvaltningsberättelsen
i årsredovisningen publicerad den 3 april framgår att 77 mkr av det
säsongsbetingade kreditbehovet, som beräknas uppgå till totalt 90-95
mkr, var säkrat. Per den 17 april säkrades också det resterande
behovet genom lån från en av bolagets banker.

Som ett led i diskussionen med bolagets kreditgivare gör Bolaget en
vidare översyn av alternativ för att stärka bolagets finansiella
ställning. Detta kan innebära en förstärkning av kapitalbasen genom
till exempel en eventuell nyemission parallellt med utvecklande av
strategiska partnerskap och samarbeten. Geveko räknar med att kunna
presentera resultatet av detta före utgången av andra kvartalet.

*) Siffrorna för föregående år inkluderar avvecklade verksamheter. För
dessa var omsättningen 0,0 mkr, rörelseresultatet -5,3 mkr och
resultatet efter skatt -5,8 mkr.

VD Göran Eklunds kommentar

Jag kan med tillfredsställelse konstatera att årets första kvartal
börjat bättre än de senaste åren. Vädret har varit betydligt bättre
och detta har lett till att verksamheten - inte bara i Norden utan
även i resten av Europa - har kommit igång tidigare. Detta,
kombinerat med åtgärderna i lönsamhetsprogrammet Force 50 samt att vi
genomfört avslutningen av verksamheter under avveckling, gör att både
omsättning och resultat är bättre än föregående år.

Årets första kvartal är en period av ringa verksamhet då det gäller
entreprenad inom vägmarkeringar. Detta leder säsongsmässigt till
särskilt svaga siffror för vår nordiska entreprenadverksamhet, men
jag kan konstatera att siffrorna inte är lika svaga som föregående
år.

För Geveko Material gäller samma förutsättningar men här har skett en
markant förbättring jämfört med i fjol både omsättnings- och
resultatmässigt.

Totalt sett är rörelseförlusten under första kvartalet drygt 20 mkr
lägre än samma period föregående år och, även om det är tidigt på
året, pekar det på att vi rör oss i rätt riktning.

De stora statliga upphandlingarna av vägmarkering i de nordiska
länderna är nu avgjorda och jämfört med föregående år är resultatet
för oss samma eller ökade volymer i Sverige, Finland och Danmark
medan volymerna i Norge minskar något.

När det gäller bolagets kortfristiga likviditetsbehov, är det
tillfredsställande att meddela att vi nu bedömer att detta, tack vare
gott samarbete med kreditgivarna, är löst. Samtidigt fortsätter
bolaget med kraft att söka en lösning för att stärka sin långsiktiga
finansiella ställning och öka konkurrenskraften.

Göteborg den 28 april 2014
AB GEVEKO
Göran Eklund

Kontaktinformation
Göran Eklund, Koncernchef
Tel.: 031-172945, 0727-325054
goran.eklund@geveko.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som AB Geveko ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 april 2014 kl. 12.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/geveko/r/delarsrapport-januari-mars-2014,c9575555
http://mb.cision.com/Main/139/9575555/237898.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.