Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Geveko: Geveko säsongsfinansiering 2014

Geveko har som tidigare meddelats i bokslutskommunikén daterad den 24
februari 2014 och i pressmeddelande den 3 april upplyst om att
koncernen behöver behålla och förlänga befintliga krediter samt
erhålla utökade säsongsmässiga krediter för att kunna finansiera
rörelsekapitaluppbyggnad inför entreprenadsäsongen 2014.

Geveko bedriver en verksamhet med stor säsongsvariation där det
kortfristiga säsongsbetingade kreditbehovet för 2014 bedöms uppgå
till cirka 90-95 mkr vilket är något högre än föregående år. Av
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen publicerad den 3 april
framgår att 77 mkr av det säsongsbetingade kreditbehovet, som
beräknas uppgå till totalt 90-95 mkr, var säkrat.

Geveko har per den 17 april säkrat också det resterande behovet genom
lån från en av bolagets banker.

Som ett led i diskussionen med bolagets kreditgivare gör Bolaget en
vidare översyn av alternativ för att stärka bolagets finansiella
ställning. Detta kan innebära en förstärkning av kapitalbasen genom
till exempel en eventuell nyemission parallellt med utvecklande av
strategiska partnerskap och samarbeten. Detta arbete drivs med kraft
och bolaget räknar med att kunna presentera resultatet av detta före
utgången av kvartal 2.

Göteborg den 22 april 2014
AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta
Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon 031-17 29 45, 0727-32 50 54

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 april 2014 kl. 10.40.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/geveko/r/geveko-sasongsfinansiering-2014,c9572059
http://mb.cision.com/Main/139/9572059/235393.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.