Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Geveko: Kommuniké från Årsstämma

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 28 april 2014 på Elite Park
Avenue Hotel i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Finn
Johnsson. Närvarande vid stämman var 29 aktieägare som representerade
26,3% av det totala antalet aktier och 67,1% av röstetalet.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2013.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 0:- per
aktie.

Val av styrelse
Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Finn Johnsson,
Eva Kaijser och Stefan Tilk omvaldes som ledamöter. Årsstämman valde
Finn Johnsson till styrelsens ordförande.

Val av revisorer
Auktoriserade revisionsbolaget PwC omvaldes som revisor. Fredrik
Göransson nyvaldes som huvudansvarig revisor.

Arvoden
Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens
ordförande och vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter.
Årsstämman fastställde arvode för kommittéarbete med 3 000 kronor per
möte. Årsstämman fastställde att arvode till revisorerna ska utgå
enligt upprättat avtal och enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Göteborg den 29 april 2014

Styrelsen
AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information:
Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon: 031-3374153, Mobil: 0727 32 50 54

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 april 2014 kl. 11.10.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/geveko/r/kommunike-fran-arsstamma,c9576419
http://mb.cision.com/Main/139/9576419/238533.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.