Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

GHP Specialty Care AB: Bokslutskommuniké 2018: GHP:s bästa kvartal hittills

· Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa hittills
· God omsättningstillväxt i samtliga segment ger en organisk
tillväxt på 14,6 procent

· Hög aktivitet inom International ger positiv resultatutveckling
och skapar nya affärsmöjligheter

· EBITDA för helåret på 84 Msek är GHP:s högsta nivå hittills
· Styrelsen föreslår en utdelning på 30 öre per aktie
Fjärde kvartalet 2018

· Försäljningsintäkterna ökade till 336,0 Msek (288,5)
· Organiska tillväxten ökade till 14,6 procent (10,4)
· EBITDA ökade till 35,6 Msek (31,0)
· EBITDA-marginalen uppgick till 10,6 procent (10,7)
· Resultat efter skatt (EAT) ökade till 20,0 Msek (17,7)
· Resultat per aktie ökade till 0,27 SEK (0,22)

Helår 2018

· Försäljningsintäkterna ökade till 1 120,4 Msek (990,8)
· Organiska tillväxten ökade till 13,9 procent (6,0)
· EBITDA ökade till 84,2 Msek (föregående år 58,8 justerat för
realisationsförlust)

· EBITDA-marginalen ökade till 7,5 procent (5,9)
· Resultat efter skatt (EAT) ökade till 43,1 Msek (9,2)
· Resultat per aktie ökade till 0,55 SEK (0,08)
VD-ord
2018 var ett händelserikt år för GHP där vi bland annat fortsatte
arbetet med att stärka vårt finansiella resultat. När vi summerar
året kan vi konstatera att vi lagt svackan från 2017 bakom oss. Det
är väldigt glädjande att vi har åstadkommit detta samtidigt som vi
fortsatt att lägga resurser på att starta nya verksamheter och
utveckla nya erbjudanden.

Vi avslutar året med GHP:s bästa kvartalsresultat hittills. Vår
verksamhet i Norden har hög efterfrågan och vår verksamhet inom
International kan se tillbaka på ett intensivt kvartal. Vårt segment
Vårdsamverkan har i kvartalet lyckats hantera en stark tillväxt med
att fortsätta utveckla affärsmodeller och digitala verktyg som
attraherar försäkringsbolagen.

Vårt segment Norden har under hela året visat en stark tillväxt.
Merparten av denna tillväxt kommer från förbättrat
kapacitetsutnyttjande i våra befintliga kliniker. För att kunna möta
den stora efterfrågan från patienter och beställare är det viktigt
att vi hela tiden fokuserar på att använda våra befintliga resurser
på ett optimalt sätt. När vi dessutom bygger ut våra kliniker och
startar nya verksamheter stärker vi ytterligare vår position som den
ledande specialistvårdgivaren i Norden. Det är också glädjande att se
att de flesta av klinikerna i Norden upplevde en positiv
resultatutveckling i kvartalet. När trycket ökar i våra kliniker ökar
också vikten av bra medarbetare och ansvarsfullt ledarskap. För oss
är det avgörande att vi lyckas inom dessa områden och vi fortsätter
att satsa på att utveckla våra medarbetare och ledare.

Inom International, där vår ersättning till stor del baseras på hur
väl vi lyckas utveckla kvaliteten och omhändertagandet i sjukhusen i
Förenade Arabemiraten, har vi under 2018 tagit flera steg framåt. Det
är ett arbete som jag känner stor respekt och stolthet för. Att vara
verksam i den här delen av världen innebär utmaningar och
ställningstagande som skiljer sig avsevärt från det vi hanterar i
Norden. Samtidigt är möjligheterna att åstadkomma förbättringar också
större och de positiva resultaten tydligare. Till exempel har vi
kunnat införa modern kvinnosjukvård där kvinnor som lider av
underlivsbesvär nu får hjälp. Dessa kvinnor led oftast tidigare i det
tysta. I det fjärde kvartalet har GHP genomfört ovanligt många
aktiviteter kopplat till sjukhusen, vilket också avspeglar sig
positivt i kvartalets intäkter. Vi är övertygade om att GHP:s
erfarenhet och fokus på kvalitet kan göra mycket nytta i regionen. Vi
har därför under fjärde kvartalet satsat vidare på affärsutveckling.
Vi har bra dialoger om potentiella samarbeten med beställare från
flera länder och i vissa fall mer konkreta diskussioner avseende
managementkontrakt. Som vanligt är det svårt att bedöma
tidshorisonten och sannolikheten av den här typen av processer men vi
har naturligtvis siktet inställt på att säkra nya affärer inom
International under 2019.

Ett annat område där vi ser mycket spännande utveckling är i vårt
segment Vårdsamverkan. Vi har under kvartalet lanserat vår
egenutvecklade app för hälsoförbättringar, digital rådgivning och
integration med vår sjukgymnastik-app. Vi har även startat vår första
större satsning inom digi-fysisk vård genom att etablera GHP
Medicinskt Centrum i centrala Stockholm, som riktar sig till
patienter med sjukvårdsförsäkring. Även om den här typen av nya
satsningar medför vissa kostnader så är vi övertygade om att de
kommer vara en viktig komponent i framtidens vårdtjänster och stärker
vårt erbjudande till försäkringsbolagen. I det fjärde kvartalet har
Vårdsamverkan köpt vård från både GHP:s nordiska kliniker och från
externa vårdleverantörer. I takt med att vi får en djupare, unik
förståelse för patienternas vårdbehov kommer vi kunna optimera
vårdkedjan ytterligare och därmed också sänka vårdkostnaderna inom
Vårdsamverkan och skapa lönsamhet. Redan idag skapar Vårdsamverkan
lönsamhet i koncernen genom all den vård som köps från
Norden-segmentet.

Sammanfattningsvis är GHP som helhet, och i varje segment, inne i en
positiv fas men där vi samtidigt har mycket kvar att utveckla. Vi
kommer att fortsätta den resa som vi har påbörjat, med genomtänkt
tillväxt och med fokus på att varje dag ge patienter vård av hög
kvalitet.

Göteborg den 20 februari 2019
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för
sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk
personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig
på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet
och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s
verksamhet - "Kvalitet genom specialisering". GHP-aktien handlas på
Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GHP".

GHP Specialty Care AB (publ) | Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2019 klockan 08:00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ghp-specialty-care-ab/r/bokslutskommunike-2018...
https://mb.cision.com/Main/464/2745037/994198.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.