Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

GHP Specialty Care AB: Delårsrapport januari-juni 2017: Framtidssatsningar och färre arbetsdagar pressar periodens resultat

· Avyttring av problemverksamheter i Århus och Helsingfors stärker
resultatet kommande perioder, men ger negativ engångseffekt på -16,3
Msek i kvartalet

· Betydligt färre arbetsdagar påverkar klinikernas resultat negativt
· Framgångsrik uppstart av GHP Vård och Hälsa med Trygg Hansa och
utveckling av samarbetet med Skandia

· Starkt ökat fokus på intern kostnadskontroll i klinikerna framåt
Andra kvartalet 2017

· Försäljningsintäkterna minskade till 249,6 Msek (262,0)
· Organiska tillväxten uppgick till -4,5 procent (22,1)
· Justerad EBITDA uppgick till 9,5 Msek
· EBITDA uppgick till -6,8 Msek (31,8)
· EBITDA-marginalen uppgick till -2,7 procent (12,1)
· Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -14,0 Msek (20,1)
· Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (0,26)

Första halvåret 2017

· Försäljningsintäkterna ökade till 510,4 Msek (493,5)
· Organiska tillväxten uppgick till 3,1 procent (13,9)
· Justerad EBITDA uppgick till 27,7 Msek
· EBITDA uppgick till 11,4 Msek (49,9)
· EBITDA-marginalen uppgick till 2,2 procent (10,1)
· Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -5,7 Msek (29,5)
· Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (0,39)

VD-ord
Det andra kvartalet i år förväntades att bli en utmaning ur ett
lönsamhetsperspektiv. Det är betydligt färre arbetsdagar än samma
period förra året, GHP International skulle inte få upp lönsamheten
enligt plan förrän i slutet på året, vi har ett par uppstarter och vi
har satsat på nya kompetenser i Norden och International. Trots denna
vetskap blev kvartalet ändå ett finansiellt steg bakåt. En stor del
går dock att förklara av att vi avyttrat olönsamma enheter, som
kommer att innebära ett framtida förbättrat operativt resultat.

Vi har ett stort fokus på utvecklingen av verksamheten, det är något
som vi kommer att ha glädje av framöver men det har påverkat
kvartalets resultat negativt. Det senaste kvartalet har vi t.ex.
startat vårdplanering Trygg Hansa och utvecklat samarbetet med
Skandia med en ny IBS-mottagning och detta stärker vår ledande
position på försäkringsmarknaden. Vi har även skrivit samarbetsavtal
om ett neurorehabiliteringssjukhus i Förenade Arabemiraten som ett
led i vår fortsatta internationella expansion samt tagit betydande
steg framåt gällande digitalisering inom vården.

Våra kliniker i Århus och Helsingfors har under en lång tid varit en
utmaning för oss. Tillsammans har de gjort en förlust på ca 3,5 Msek
hittills i år och dessutom tagit mycket centrala resurser i anspråk.
Vi bestämde oss därför för att sälja de bägge verksamheterna. Detta
ger en negativ engångseffekt i kvartalet men stärker resultatet
framåt.

Antalet arbetsdagar i varje enskilt kvartal har en stor påverkan på
vårt resultat. Förutom inom Vårdsamverkan och International bygger
vår ersättning helt på hur många patienter vi hjälper, detta
samtidigt som de flesta av våra kostnader är fasta. Under första
kvartalet i år var det två färre arbetsdagar än under samma period
förra året och under andra kvartalet hade vi sex arbetsdagar färre.
Vi uppskattar den negativa resultateffekten av dessa åtta dagar till
minst 14 Msek (varav 11 Msek i Q2). Tyvärr kommer inte dessa
arbetsdagar tillbaka under resten av året utan det kommer att vara
ungefär samma antal arbetsdagar som förra året.

Inom International arbetar vi på enligt plan. Det tar lite tid att få
processer på plats och att förbättra sjukhusen som vi just tagit
över. Vi räknar därför med att i slutet av året vara uppe i ungefär
samma lönsamhetsnivå som vi låg på under förra året i denna del av
verksamheten.

Varje år de senaste elva åren har våra ersättningar för olika åtgärder
fallit och lönerna gått upp. I vårdsektorn ökar dessutom lönerna
snabbare än i samhället i övrigt. Detta är ingen ny utmaning för oss
utan det handlar om att varje år bli bättre, hittills i år har vi
inte genomfört detta i det tempo som vi hade velat. En stor anledning
till att produktiviteten inte ökat som tänkt är att vi nu genomgår en
generationsväxling i ledarskapet hos många av våra kliniker (t.ex. är
fem av sju VD:ar i Stockholm på sitt första år i GHP). Vi har också
en ny ekonomiorganisation i en ny struktur. Den önskade
generationsväxlingen har dock tagit tid att genomföra och vi ser inte
ännu det ekonomiska resultatet av det. Den underliggande situationen
i våra kliniker ser dock bra ut. Vi har ett starkt patientinflöde och
en ny generation av hungriga medarbetare.

För att så snabbt som möjligt komma till rätta med de utmaningar vi nu
stött på fokuserar vi på att sätta striktare planeringsrutiner och
fler kontrollfunktioner. Vi lägger också större delen av vår energi
på att genomföra de olika åtgärder som vi sedan tidigare vet behövs
för att nå våra lönsamhetsmål. Genom att sätta rätt fokus och
genomföra rätt åtgärder känner jag mig trygg med att vi snabbt kommer
att kunna förbättra vår lönsamhet.

Göteborg den 18 juli 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen och VD

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för
sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och
delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp,
vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är
fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet - "Kvalitet genom
specialisering". GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq
Stockholm under kortnamnet "GHP".

GHP Specialty Care AB (publ) | Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 18 juli 2017 klockan 08:00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ghp-specialty-care-ab/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/464/2311213/701427.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.