Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

GHP Specialty Care AB: Delårsrapport januari-september 2017: Ett kvartal med stort fokus på förbättringar

· Omfattande besparingsprogram genomförs i de svenska klinikerna
· Omsättningstillväxten har återhämtat sig med en organisk tillväxt
på 6 procent

· Specialistvårdsverksamhet har av sin natur lägre aktivitet under
tredje kvartalet

· Satsningarna inom Vårdsamverkan utmynnar i ett tredje segment för
GHP

· Den operativa fasen i UAE har fortsatt positiv trend men
ersättningarna är ännu inte i nivå med föregående år

Tredje kvartalet 2017

· Försäljningsintäkterna ökade till 191,9 Msek (189,1)
· Organiska tillväxten uppgick till 6,1 procent (15,3)
· EBITDA uppgick till -0,2 Msek (7,4)
· EBITDA-marginalen uppgick till -0,1 procent (3,9)
· Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -2,8 Msek (0,8)
· Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,01)

Första tre kvartalen 2017

· Försäljningsintäkterna ökade till 702,3 Msek (682,6)
· Organiska tillväxten uppgick till 3,9 procent (14,3)
· Justerad EBITDA uppgick till 27,5 Msek
· EBITDA uppgick till 11,2 Msek (57,3)
· EBITDA-marginalen uppgick till 1,6 procent (8,4)
· Resultat efter skatt (EAT) uppgick till -8,5 Msek (30,3)
· Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (0,39)

VD-ord

Under det tredje kvartalet i år har vi tagit ett stort steg i rätt
riktning jämfört med starten på året. Norden går åt rätt håll och
International utvecklas enligt plan. Dock behöver vi nu lägga i nästa
växel i förbättringsarbetet, detta bland annat genom ett fokuserat
besparingsprogram.

Norden går i kvartalet framåt genom ett bättre fokus på planering och
kostnadskontroll. Vi genomför just nu betydande besparingsprogram på
huvudkontoret och i de klinikerna med störst lönsamhetsutmaningar.
Totalt räknar vi med att spara minst 20 Msek på årsbasis. Dessa
besparingar börjar få genomslag löpande under de kommande 6 månaderna
och vi räknar inte med några större omstruktureringskostnader.
Samtidigt genomför vi ett antal effektivitetsprojekt med ökad
aktivitet per dag på befintliga resurser. Vi har stor efterfrågan på
våra tjänster vilket underlättar i dessa processer. Exempel på
åtgärder är kortare vårdtider, fler operationer per sal och utökad
mottagning.

Inom International utvecklas våra sjukhus enligt plan och vi tar i
detta kvartal flera steg framåt inom de nyckeltal som styr vår
ersättning. Jämfört med föregående år är skillnaden att vi i år
utvärderas på sjukhusens faktiska utfall medans det förra året var
vårt förberedelsearbete. Det tar lite tid att komma tillbaka till
samma lönsamhet som under förberedelsearbetet men vi räknar med att
nå dit. Vi ser nu hur vi förbättrar oss varje månad. I tillägg till
denna skillnad har vi också satt upp ett lokalt
affärsutvecklingskontor som arbetar med ett antal olika projekt i
Mellanöstern, såsom t.ex. det potentiella sjukhuset för
neurorehabilitering som vi tidigare har tillkännagivit. Vi ser en
stor potential i regionen och det är först de senaste 6 månaderna som
vi på allvar har börjar arbeta med lokal affärsutveckling.

Vårdsamverkan är vår uppstartsverksamhet där vi tillsammans med
försäkringsbolagen arbetar med att utveckla hela vårdkedjorna.
Normalt baseras vårdinköp från både det offentliga och
försäkringsbolag på pris per enskild åtgärd, väldigt lite hänsyn tas
till de totala kostnaderna för vården eller till kvalitetsutfall. När
det gäller kostnaden per åtgärd är effektiviseringsutrymmet
begränsat. Det innebär i sin tur att både vi och våra kunder får en
lönsamhetspress när vårdbehovet ökar. Däremot kan vi göra mycket för
att minska de totala kostnaderna. Detta genom att utveckla hela
vårdkedjorna, arbeta med preventiv vård och digitala lösningar. Det
gör man effektivast genom ett populationsansvar och det har vi nu
efter två år i samarbete med Skandia bevisat att det fungerar. Vi kan
både höja effektiviteten och servicenivån betydligt. För att nu på
ett bättre sätt tydliggöra vad vi gör inom detta område bryter vi ut
Vårdsamverkan som ett eget segment.

Under kvartalet har vi startat upp vårdplaneringen för Trygg Hansas
sjukvårdsförsäkringskunder. Detta innebär att vi koordinerar all vård
för dessa patienter. Detta leder till vissa uppstartsförluster, men
ger betydande framtida värden i och med att vi bygger upp en stor
kunskap om hur försäkringspatienter konsumerar vård. Då fokus i
branschen mycket är på de enskilda åtgärderna är denna kunskap en
bristvara men nödvändig för at kunna utveckla nya samarbeten och
effektivare vårdkedjor.

Som jag ser det är Norden vår bas, där har vi fortsatt stora
tillväxtmöjligheter i en stabil miljö och vi genomför nu betydande
besparingar. Inom International drar vi nytta av vår nordiska kunskap
och våra snart 10 års erfarenheter av Mellanöstern, där finns det,
med vårt nya affärsutvecklingskontor, stora möjligheter till väldigt
lönsam tillväxt. Slutligen är Vårdsamverkan vårt utvecklingsben där
vi arbetar med nya samarbetslösningar och drar nytta av moderna
digitala lösningar och de möjligheter som finns till
effektiviseringar genom hela vårdkedjorna.

Göteborg den 26 oktober 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

Styrelsen och VD

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för
sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och
delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp,
vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är
fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet - "Kvalitet genom
specialisering". GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq
Stockholm under kortnamnet "GHP".

GHP Specialty Care AB (publ) | Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 oktober 2017 klockan 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ghp-specialty-care-ab/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/464/2375942/741895.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.