Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-19

Ginger Oil: Emissioner i Ginger Oil

EMISSIONER I GINGER OIL

De senaste emitterade 170 000 aktier i den riktade emissionen, kommer att
vara registrerad på Bolagsverket, i tid för att delta i den kommande
företrädesemissionen. Efter teckning ökas antal aktier med 170 000 till 2
178 661 aktier och aktiekapitalet ökar med 340 00 kr till SEK 6 123 570.
Utspädningseffekten är beräknad till 7,5 %.

Företrädesemissionen
Tilldelningen vid företrädesemissionen (400 000 aktier) är 1 ny aktie per 6
befintliga, vilket vid full teckning resulterar i en nyemission av 363 110
aktier, emissionskursen är fastställd till 10 kr / aktie. Emissionslikviden
blir vid full teckning 3 631 100 SEK, som då medför en utspädningseffekt på
13,8 %
Emissionen ingår i finansiering av det investeringsprogram som skall
genomföras samt i övrigt bolagsnära verksamhet.

Företrädesemissionen tidplan
Teckningsperiod 27 oktober till 13 november.
Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen den 23 oktober
Handel av teckningsrätter från 27 oktober till den 11 november.
Offentliggörande av preliminärt utfall av företrädesemissionen 19 november

2015-10-19

Åke Andersson
VD Ginger Oil AB

Information lämnas av
Åke Andersson
aandersson@gingeroil.com
+46705204885

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ginger Oil Pressrelease 2015-10-19.pdf

Om Ginger Oil
Ginger Oil AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad
på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget
förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver.
Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, i Arkansas, och Louisiana.
Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i
Stockholm, Sverige.
Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North, med Erik Penser Bankaktiebolag
som Cerified Adviser

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.