Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-13

Ginger Oil: Komplettering av gårdagens pressmeddelande Nyemissioner i Ginger Oil

KOMPLETTERING AV GÅRDAGENS PRESSMEDDELANDE NYEMISSIONER I GINGER OIL

Riktad emission
Den riktade emissionen på 170 000 aktier till kursen 1,2 USD / aktie SEK 10
SEK är ställd mot ett konsortium av investerare (läkare) som samlats i
bolaget DRS-PETRO, LLC. Efter teckning ökas antal aktier med 170 000 till 2
178 661 aktier och aktiekapitalet ökar med 340 00 kr till SEK 6 123 570.
Utspädningseffekten är beräknad till 7,5 %. Emissionen ingår som del av
finansieringen av det investeringsprogram som skall genomföras samt i
övrigt företagsnära verksamhet.
Registrering av den riktade emissionen sker under denna vecka.

Företrädesemissionen
Vid extra bolagsstämma den 9 september bemyndigades styrelsen för Ginger
Oil AB att genomföra en företrädesemission med upp till 400 000 aktier.
Tilldelningen vid företrädesemissionen är 1 aktie per 6 befintliga, vilket
vid full teckning resulterar i en nyemission av 344 776 aktier,
emissionskursen är fastställd till 10 kr / aktie. Emissionslikviden blir
vid full teckning 3 447 760 SEK, som då medför en utspädningseffekt på 13,2
%.
Emissionen ingår i finansiering av det investerings program som skall
genomföras samt i övrigt bolagsnära verksamhet.

Företrädesemissionen tidplan
Teckningsperiod 27 oktober till 13 november.
Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen den 23 oktober.
Handel av teckningsrätter från 27 oktober till den 11 november.
Offentliggörande av preliminärt utfall av företrädesemissionen 19 november.

2015-10-13

Åke Andersson VD Ginger Oil AB

Information lämnas av:
Åke Andersson
aandersson@gingeroil.com
+46705204885

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ginger Oil Pressrelease 2015-10-13.pdf

Om Ginger Oil AB (publ)
Ginger Oil AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad
på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget
förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver.
Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, i Arkansas, och Louisiana.
Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i
Stockholm, Sverige.
Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North, med Erik Penser Bankaktiebolag
som Cerified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.