Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Ginger Oil: Rekonstruktionsplanen godkänd för Ginger Oil Co, Inc

REKONSTRUKTIONSPLANEN GODKÄND FÖR GINGER OIL CO, INC

Som Bolaget tidigare kommunicerat, har det helägda dotterbolaget Ginger Oil Co, Inc, befunnit sig i företagsrekonstruktion, sk "chapter 11" i USA. Styrelsen har allt sedan dotterbolaget beviljades företagsrekonstruktion i USA (februari 2016) arbetat med en plan för att säkerställa fortsatt drift. Planen har bland annat innefattat kostnadsbesparingar i såväl den amerikanska verksamheten, som i det svenska moderbolaget, ny kapitalanskaffning samt ett samgående med U.S. Energy Group AB. Det är glädjande att amerikansk domstol nu har beviljat och godkänt den upprättade planen, innebärande att det amerikanska dotterbolaget kommer att frånträda tvångsförvaltning och återgå till normal drift från och med den 19 augusti 2016.

Styrelsen kommunicerade tidigare att den ursprungliga planen var att komma ut ur chapter 11 i september/oktober, men genom de kapitaltillskott som EQTarg Capital AB tillfört Bolaget, möjliggörs detta alltså redan den 19 augusti 2016.

Ginger Oil AB, i egenskap av moderbolag för Ginger Oil Company, Inc, med säte i Houston, Texas, har förbundit sig att, dels omvandla sin fordran om ca 2,8 mUSD till aktieägartillskott, samt tillskjuta ytterligare ca 1,25 mUSD (kontant) i aktieägartillskott, vilket kommer att stärka dotterbolagets egna kapital med motsvarande ca 4 mUSD. Det är styrelsens uppfattning att dessa transaktioner möjliggör återläggning av den tidigare nedskrivningen avseende fordringar på det amerikanska dotterbolaget, innebärande en positiv resultateffekt av engångskaraktär om ca 24 mSEK.

Styrelsen avser att inom kort kommunicera en plan för kommande borrningar och produktionshöjande åtgärder som ligger i närtid, samt resultatet av en studie avseende reservvärden i bolagets markrättigheter.

Stockholm 2016-07-21

För ytterligare information kontakta:
Frank Teneberg, styrelseordförande
Ginger Oil AB (publ)
frank.teneberg@gillerasen.com mailto:frank.teneberg@gillerasen.com
+46 (0)70 588 74 15

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ginger Oil Pressrelease 2016-07-21.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18495

Ginger Oil AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
Bolaget är listat på Nasdaq First North, med Mangold Fondkommission AB 08-503 01 550 som Certified Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.