Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

GJF: Sterkt resultat i tredje kvartal

Resultatet for tredje kvartal 2019 var sterkt, og forbedringen sammenlignet med
tilsvarende kvartal i fjor skyldes først og fremst effektive tiltak knyttet til
prising og fornyelser, samt gunstigere værforhold. Vår virksomhet i Norge viste
fortsatt god fremgang, og virksomheten utenfor Norge fortsatte å utvikle seg
etter planen.

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 271,5 millioner
kroner (964,0) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt
ved forsikringsresultatet, ble 1 061,1 millioner kroner (573,4), tilsvarende en
combined ratio på 83,2 (90,6). Finansavkastningen var 0,5 prosent (0,8),
tilsvarende 278,8 millioner kroner (426,5). Resultat etter skatt ble 993,2
millioner kroner (803,5). Resultat per aksje ble 1,99 kroner (1,75). Annualisert
egenkapitalavkastning hittil i år, når gevinsten på 1,6 milliarder kroner fra
salget av Gjensidige Bank ikke regnes med, var 21,6 prosent.
-Vi er svært godt fornøyde med å levere et sterkt resultat for tredje kvartal.
Gjensidige opprettholder sin ledende posisjon i Norge, og virksomheten utenfor
Norge styrkes som følge av prisendringer, fornyelser og effektiviseringstiltak.
Vi er også veldig glade for at vi igjen er best på omdømme i finanssektoren i
Norge i Ipsos' profilundersøkelse for 2019, sier konsernsjef Helge Leiro
Baastad.
Forsikringsresultatet var hovedsakelig drevet av vekst i premieinntekter på 3,3
prosent, forbedret underliggende skadeprosent og lavere storskader. Forbedringen
i underliggende skadeprosent skyldes fremfor alt bedre værforhold samt effektiv
prisjustering og revurdering av risiko i alle segmenter. I tillegg ble det gjort
en avsetning knyttet til omstrukturering på 80,0 millioner kroner i tredje
kvartal 2018.
Pensjonsvirksomheten oppnådde økt lønnsomhet takket være et høyere
driftsresultat som delvis ble motvirket av lavere avkastning på
eiendomsinvesteringer.
Finansavkastningen i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor. God
avkastning fra eiendomsinvesteringer ble delvis utlignet av svak avkastning på
konvertible obligasjoner, omløpsaksjer og PE-fond i den frie porteføljen.
Hittil i år har konsernet et resultat før skatt på 6 025,2 millioner kroner (2
603,9. Salget av Gjensidige Bank ble fullført 1. mars med en salgsproveny på ca.
5,6 milliarder kroner og en gevinst på 1,6 milliarder kroner for konsernet i
første kvartal. Justert for denne gevinsten ble resultatet før skatt på 4 443,3
millioner kroner. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved
forsikringsresultatet, ble 3 116,8 millioner kroner (1 691,4), tilsvarende en
combined ratio på 83,0 (90,6). Finansavkastningen var 2,6 prosent (2,0),
tilsvarende 1 473,9 millioner kroner (1 052,0). Resultat etter skatt fra løpende
drift og avviklet virksomhet ble 5 082,8 millioner kroner (2 087,9), tilsvarende
10,24 kroner (4,83) per aksje.

Hovedpunkter tredje kvartal 2019 (tredje kvartal 2018)

· Resultat før skatt: 1 271,5 millioner kroner (964,0)
· Resultat per aksje: 1,99 kroner (1,75)
· Premieinntekter: 6 317,0 millioner kroner (6 118,1)
· Forsikringsresultat: 1 061,1 millioner kroner (573,4)
· Combined ratio: 83,2 (90,6)
· Kostnadsandel: 14,1 (15,6)
· Finansresultat: 278,8 millioner kroner (426,5)

Hovedpunkter hittil i år 2019 (hittil i år 2018)

· Resultat før skatt: 6 025,2 millioner kroner (2 603,9)
· Resultat per aksje: 10,24 kroner (4,83)
· Premieinntekter: 18 336,6 millioner kroner (17 971,6)
· Forsikringsresultat: 3 116,8 millioner kroner (1 691,4)
· Combined ratio: 83,0 (90,6)
· Kostnadsandel: 14,6 (15,3)
· Finansresultat: 1 473,9 millioner kroner (1 052,0)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakter:
Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi
har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark,
Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene
var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157
milliarder kroner.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/487548

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.