Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-06

Glaston Oyj Abp puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: COVID-19-pandemia vaikutti tilauksiin ja liikevaihtoon, vertailukelpoista EBITA:a tukivat nopeasti aloitetut kustannussäästötoimenpiteet

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.
Puolivuosikatsauksessa esitetään arvioita tulevaisuudennäkymistä, joihin liittyy riski- ja epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä. Näiden seurauksena Glastonin taloudellinen kehitys, toiminta tai toteutuneet tulokset voivat poiketa merkittävästi arvioista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, joiden toteutuminen riippuu tulevasta liiketoimintaympäristöstä ja muista olosuhteista, kuten COVID-19-pandemian kehittymisestä. 
HUHTI-KESÄKUU 2020 LYHYESTI

 • Saadut tilaukset olivat 24,0 (44,5) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 48,9 (58,4) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 2,3 (3,6) miljoonaa euroa eli 4,8 (6,2) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 0,6 (0,4) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 1,2 (2,5) miljoonaa euroa eli 2,5 (4,3) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,7 (-2,1) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,007 euroa (0,005).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,3 (-5,4) miljoonaa euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2020 LYHYESTI

 • Saadut tilaukset olivat 69,6 (67,4, pro forma 89,8) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 95,9 (79,2, pro forma 102,8) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 4,4 (4,2, pro forma 6,4) miljoonaa euroa eli 4,6 (5,3, pro forma 6,2)% liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 0,7 (-0,3, pro forma 1,2) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 2,1 (2,6, pro forma 4,1) miljoonaa euroa eli 2,2 (3,3, pro forma 4,0)% liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,5 (-2,9, pro forma -2,9) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,000 euroa (-0,001).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -3,4 (-3,7) miljoonaa euroa.

 

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN
Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn  laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämän hetken arvio on, että markkinat elpyvät vähitellen ja että kolmannen ja neljännen neljänneksen saadut tilaukset paranevat toisesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia alhaisempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arviointiin liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

VT. TOIMITUSJOHTAJA SASU KOIVUMÄKI:
Pandemia vaikutti selvästi toiseen neljännekseen - kannattavuutta tukivat nopeasti aloitetut kustannussäästötoimenpiteet ja työntekijöiden joustavuus

"COVID-19-pandemian leviäminen kiihtyi länsimaissa toisen neljänneksen alussa, mikä vaikutti vakavasti kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja yrityksiin. Glastonille tämä näkyi kaikkien liiketoiminta-alueiden tilausten merkittävänä laskuna, ja useita toiselle neljännekselle odotettuja tilauksia lykättiin markkinoiden epävarmuuden vuoksi. Vaikka emme ole vielä läheskään palanneet aiemmalle tasolle, näyttää siltä, että olemme ohittaneet jyrkimmän laskun, ja suurin osa toisen neljänneksen tilauksista saatiin itse asiassa kesäkuussa. Vaikka pandemia on vaikuttanut, ja tulee vaikuttamaan meihin koko vuoden, asiakkaiden kanssa jatkuvasti käydyt keskustelut ovat vakuuttaneet minut siitä, että useat aiemmin keskusteluissa olleet projektit käynnistyvät, kunhan tilanne jossain määrin vakautuu. Tilauskannassa oleviin tilauksiin ei ole tullut peruutuksia.

Koko pandemian ajan Glaston on pystynyt toimittamaan kaikki projektit sovitun aikataulun mukaisesti. Vuosineljänneksen alussa jotkin, pääasiassa yhdysvaltalaiset, asiakkaat kuitenkin lykkäsivät laitetoimituksia ja -asennuksia pandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden ja rajoitusten vuoksi. Nämä lykkäykset ovat vaikuttaneet kielteisesti toisen neljänneksen liikevaihtoomme. Matkustusrajoitukset, eri maiden virustorjuntatoimenpiteet sekä asiakkaiden tuotantotoimintojen supistuminen tai keskeytyminen vaikuttivat voimakkaasti Services-tuotealueen myyntiin. Myös autoteollisuuden alhainen kysyntä vaikutti edelleen negatiivisesti Services-liiketoimintaan. Tästä huolimatta  liikevaihtomme pysyi kuitenkin kohtuullisena ollen 48,9 miljoonaa euroa, vuoden 2019 toisen neljänneksen poikkeuksellisen korkeaan tasoon verrattuna. Kannattavuuteen vaikuttivat liiketoiminnan alhaisempi volyymi ja tuotejakauma. Organisaation virtaviivaistaminen ja lomautukset alensivat kiinteitä kustannuksia ja markkinointi- ja matkakustannukset olivat tavanomaista pienemmät, minkä ansiosta kannattavuus säilyi melko hyvänä. Bystronic glass -integraatiosta saadut kustannussynergiat olivat myös selvästi korkeammat kuin vuosi sitten integraation alussa. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän hyvästä suorituksestaan, joustavuudestaan ja tehokkuudestaan tässä vaikeassa tilanteessa.

Vallitsevan kriisin vuoksi Emerging Technologies (ET) -markkinat olivat vaisut toisella neljänneksellä. ET tarjoaa konsultointi- ja suunnittelupalveluja teknologiayrityksille ja auttaa niitä kaupallistamaan teknologioita lasiteollisuudessa luoden samalla uusia mahdollisuuksia Glastonin laiteliiketoimintaan. Toisella neljänneksellä ET aloitti konsultointihankkeen teknologiayhtiölle joka suunnittelee ratkaisuja aurinkoenergiateknologian integroimiseksi rakennuksiin. Heliotrope on onnistuneesti kerännyt lisärahoitusta uusilta sijoittajilta vuoden 2020 alkupuoliskolla haastavasta ympäristöstä huolimatta.

COVID-19-pandemian lyhyen aikavälin liiketoiminnallisten vaikutusten hillitseminen on ollut keskeinen painopiste koko kevään ajan, ja Glaston on ryhtynyt ripeisiin toimiin työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä yhtiön taloudellisen vakauden turvaamiseksi. Olemme luoneet työkaluja, joiden avulla voimme mukauttaa toimintojamme nopeasti. Suomessa koko henkilöstön lomautukset jatkuvat joustavasti koko vuoden ajan, ja vastaavia toimenpiteitä on toteutettu myös Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä, tilauksiamme ja tilauskantaamme, yhtiön kassavirtaa ja likviditeettiä sekä eri maiden hallitusten myöntämiä ja muita eri maissa saatavilla olevia tukia.

On myönteistä havaita, että EU:n pandemiaa koskevaan elvytysstrategiaan ja muihin tukipaketteihin kuuluu investointeja energiatehokkuuteen ja digitaalisiin ratkaisuihin. Glaston tarjoaa laajan valikoiman näihin tarpeisiin vastaavia tuotteita ja ratkaisuja.

Epävarmuus markkinoilla on edelleen suurta. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia alhaisempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Tällä hetkellä arvioimme, että kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä saatavien tilausten määrä kasvaa toiseen neljännekseen verrattuna. Joidenkin tilausten toimittamisen lykkääntyminen tulee vaikuttamaan liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen lähitulevaisuudessa."

GLASTON-KONSERNIN AVAINLUVUT

Glaston Oyj Abp:n Bystronic glass -yritysosto saatettiin päätökseen 1.4.2019. Tämän puolivuosikatsauksen vertailutiedot kaudelta 1.1.-31.3.2019 eivät sisällä Bystronic glassin lukuja. Glaston Oyj Abp on laatinut tilintarkastamattomat taloudelliset pro forma -tiedot havainnollistaakseen 1.4.2019 toteutuneen Bystronic glassin hankinnan vaikutuksia konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetään tilintarkastamattomat taloudelliset pro forma -tiedot 1.1.-31.3.2019 ja 1.1.-31.12.2019 ikään kuin yrityskauppa olisi toteutunut jo 1.1.2019. Taloudelliset pro forma -tiedot on otsikoitu pro forma -tiedoiksi niissä osavuosikatsauksen kohdissa, joissa tietoja esitetään.

1.1.2020 alkaen yhtiöllä on kolme raportointisegmenttiä: Glaston Heat Treatment, Glaston Insulating Glass ja Glaston Automotive & Emerging Technologies. Services-liiketoiminta sisältyy raportointisegmentteihin. Koneiden ja palveluiden myynti, tilauskertymä ja tilauskanta raportoidaan myös erikseen tuotealuekohtaisena lisätietona. Yhtiö on julkaissut uuden rakenteen mukaiset vertailutiedot 18.3.2020.  

M€ 4-6/20 4-6/20 1-6/20 1-6/20 1-12/2 Pro Pro
20 19 20 19 019 forma forma
1-6/ 1-12/
2019 2019
Saadut tilaukset 24,0 44,5 69,6 67,4 162,2 89,8 184,6
josta huoltotoiminnot 9,9 17,9 25,4 25,3 58,5 35,3 68,3
josta huoltotoiminnot, 41,3 40,3 36,5 37,5 36,1 39,3 % 37,0 %
% % % % % %
Tilauskanta kauden     49,1 78,9 79,5 78,9 79,5
lopussa
Liikevaihto 48,9 58,4 95,9 79,2 181,0 102,8 204,6
josta huoltotoiminnot 11,2 14,9 27,7 22,6 57,1 31,8 67,1
josta huoltotoiminnot, 22,8 25,5 28,9 28,6 31,6 30,9 % 32,8 %
% % % % % %
Käyttökate (EBITDA) 2,6 2,8 4,8 3,3 6,9 5,9 9,5
Vertailukelpoisuuteen -0,7 -2,1 -1,5 -2,9 -7,2 -2,9 -7,2
vaikuttavat
erät
Vertailukelpoinen 3,3 4,9 6,3 6,2 14,1 8,8 16,7
EBITDA
Vertailukelpoinen 6,7 % 8,4 % 6,5 % 7,8 % 7,8 % 8,5 % 8,2 %
EBITDA, %
Vertailukelpoinen 2,3 3,6 4,4 4,2 9,7 6,4 12,1
EBITA
Vertailukelpoinen 4,8 % 6,2 % 4,6 % 5,3 % 5,4 % 6,2 % 5,9 %
EBITA, %
Liiketulos (EBIT) 0,6 0,4 0,7 -0,3 -1,3 1,2 0,3
Vertailukelpoinen 1,2 2,5 2,1 2,6 5,9 4,1 7,5
liiketulos
(EBIT) 
Vertailukelpoinen 2,5 % 4,3 % 2,2 % 3,3 % 3,3 % 4,0 % 3,7 %
liiketulos
(EBIT), %
Tulos ennen veroja -0,3 -1,1 -0,4 -2,2 -4,4 1,1 3,8
Kauden tulos -1,2 -1,8 -1,5 -3,0 -6,4 0,9 3,1
Vertailukelpoinen -0,007 0,005 0,000 -0,001
osakeantioikaistu
osakekohtainen
tulos, EUR
Rekisteröity 84 84 84 84
osakeantioikaistu 290 290 290 290
osakemäärä kauden
lopussa (1 000) 
Liiketoiminnan -0,3 -5,4 -3,4 -3,7
rahavirta
Korollinen nettovelka     37,4 43,8
kauden
lopussa
Sijoitetun pääoman     1,0 % -0,6
tuotto (ROI), %
%, (annualisoitu)
Vertailukelpoinen     4,3 % 2,6 %
sijoitetun
pääoman tuotto (ROCE),
%,
(annualisoitu)
Omavaraisuusaste, %     40,8 34,5
% %
Nettovelkaantumisaste,     51,8 54,8
% % %
Henkilöstö kauden     755 808
lopussa, kpl
 

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön pidemmän aikavälin strategisia ja operatiivisia riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen kertomuksessa. Lähiajan riskit liittyvät pääasiassa COVID-19-pandemian vaikutuksiin, ja niitä on kuvattu yksityiskohtaisesti puolivuosikatsauksessa 2020.

TIEDOTUSTILAISUUS

Glastonin vt. toimitusjohtaja Sasu Koivumäki ja talousjohtaja Päivi Lindqvist esittelevät katsausta julkaisupäivänä...

Författare Glaston Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.