Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

GLITRE: Glitre Energi: Resultat 4. kvartal 2020

Viktige hendelser i kvartalet
I 4 kvartal 2019 ble EBITDA 208,8 mnok og resultat etter skatt 201,3 mnok. Til
sammenligning ble EBITDA i samme kvartal i fjor 251,0 mnok og resultat etter
skatt 107,9 mnok. For de enkelte segmentene hadde Vannkraftproduksjon og
Kraftnett svakere resultater enn fjoråret mens segment Marked hadde noe bedre
resultat. Kontantstrøm fra drift var 153,2 mnok i kvartalet mot 139,7 mnok i
tilsvarende periode i fjor.

Kraftproduksjonen på 542 GWh i 4. kvartal var 5% lavere enn samme kvartal i
fjor. For året som helhet ble produksjonen 2.282 GWh (2.270 GWh) noe som er 8%
lavere enn estimert normalproduksjon på 2.483 GWh. Inklusive produksjon på 81
GWh fra tilknyttede selskaper ble konsernets totale produksjon på 2.363 GWh
(2.354 GWh) som er 8% under estimert normalproduksjon på 2.564 GWh.

Realisert kraftpris var ned 10% til 325 NOK/MWh sammenliknet med 4. kvartal
2018. Realisert kraftpris var 17% under markedsprisen for NO1 i 4. kvartal 2019
(det prisområdet som Glitre Energi leverer all kraften i) og skyldes tidligere
inngåtte sikringskontrakter.

Regnskapet for 4. kvartal 2019 er påvirket av en urealisert gevinst på 81,6 mnok
knyttet til fusjonen mellom Viken Fiber og Fiber 1, hvorav 31,0 mnok inngår i
resultat fra tilknyttede selskaper.

Glitre Energi Strøm nådde en milepæl da de passerte 50.000 strømkunder i august.
Kundeveksten har vært negativ de senere årene før den nå i løpet av 2019 har
løftet seg fra 49.560 kunder ved inngangen av 2019 til 51.525 ved utgangen av
året.

I desember 2019 inngikk Glitre Energi Strøm Holding AS avtale om kjøp av 100
prosent av aksjene i selskapet Green Building Solutions AS. Green Building
Solutions AS er et norsk gründerselskap som tilbyr bedrifter energioppfølging og
oppkjøpet vil styrke og komplettere Glitre Energis satsning på
energieffektivisering i bedriftsmarkedet.

For å møte fremtidens muligheter og behov i strømmarkedet har Glitre Energi
etablert selskapet Oss Norge AS som henter ut og foredler informasjon fra de nye
smartmålerne. I desember ble denne nysatsningen besluttet slått sammen med Agder
Energis digitale strømleverandør, Flyt. Transaksjonen ble gjennomført i januar
2020 og etter dette eier Agder Energi og Glitre Energi Strøm Holding halvparten
hver av selskapet Oss Norge. Målet med satsningen er å levere nye tjenester for
fremtidens strømkunder.

Scope Ratings har i desember 2019 bekreftet den offisielle kredittratingen av
Glitre Energi på BBB med stabile utsikter.

Fremtidsutsikter
De økonomiske resultatene fra kjernevirksomheten i Glitre Energi er påvirket av
både markedsbestemte priser, inngåtte sikringskontrakter, hydrologiske forhold
og rammebetingelser gitt av offentlige myndigheter.

Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig kraftprisutvikling. Styret legger
til grunn moderate kraftpriser de kommende årene og at resultat-bidraget fra
kraftproduksjonsvirksomheten vil ligge på samme nivået som er oppnådd de siste
3-4 årene. Styret utelukker imidlertid ikke at fremtidig kraftprisutvikling, og
dermed også resultatbidrag fra kraftproduksjonsvirksomheten, kan bli til dels
vesentlig lavere.

Lønnsomheten i nettvirksomheten påvirkes i all hovedsak av de rammebetingelser
offentlige myndigheter setter og hvor effektivt nettselskapet driver i forhold
til øvrige norske nettselskap. Styret legger til grunn at nettselskapets fokus
på interne effektiviseringer og forbedringer vil gi Glitre Energi en stabil og
god avkastning fra nettvirksomheten også i årene fremover.

Fremtidsutsiktene innen forretningsområdet marked er preget av endringer i
rammebetingelser, kundeorientering og teknologiutvikling. Innenfor Glitre
Energis markedsaktiviteter legger styret til grunn vekst gjennom
effektiviseringer og utvikling av nye forretningsmuligheter. Styret forventer en
positiv utvikling av lønnsomheten i Viken Fiber også i årene fremover.

Styret mener at det finnes et betydelig verdiutviklingspotensial for
energiselskapene som ønsker å delta i en konsolidering av bransjen. Flere
selskaper har de siste årene funnet sammen og styret forventer at mye vil skje
de nærmeste årene. Gevinstene som kan hentes ut er både knyttet til
effektivisering av driften, men først og fremst gjennom å utvikle sterkere
kompetansemiljøer i finansielt robuste enheter som har forutsetninger til å
realisere nye forretningsmuligheter som den «grønne» transformasjonen åpner opp
for. Glitre Energi ønsker aktivt å bidra til en konsolidering i bransjen der
det skaper verdier for eierne og der det ellers er formålstjenlig for selskapet.

Utbruddet av korona-viruset har skapt en uoversiktlig situasjon og det er
vanskelig å vurdere hvilke konsekvenser dette vil få for konsernet på kort og
lengre sikt. Glitre Energi følger situasjonen tett og vil fortløpende iverksette
nødvendige tiltak.

Årsrapporten publiseres den 31. mars.

Drammen, 12. mars 2020

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Pål Skjæggestad, mobil: 90 03 36 90
Konserndirektør strategi og virksomhetsstyring Margrethe Smith, mobil: 97 19 29
49

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/498018

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.