Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Global Gaming 555 AB: Global Gaming 555 AB - Bokslutskommuniké - Helår 2019

Kvartal 4, oktober - december 2019

· Intäkterna uppgick till 57,5 (236,4) mkr.
· Rörelseresultatet blev -26,6 (18,0) mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -31,6 (16,1) mkr, motsvarande
-0,77 (0,39) kr per aktie.

· Operationellt kassaflöde uppgick till -43,2 (7,7) mkr.
Helår, 2019

· Intäkterna uppgick till 412,1 (915,9) mkr.
· Rörelseresultatet blev -118,7 (148,6) mkr.
· Rörelseresultat före engångsnedskrivning -107,1 (148,6) mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -122,0 (125,1) mkr,
motsvarande -2,98 (3,09) kr per aktie.

· Operationellt kassaflöde uppgick till -129,0 (161,8) mkr.
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning utförs avseende
räkenskapsåret 2019.

Väsentliga händelser under kvartalet

· Överklagan av beslut om återkallad licens avslogs av
Förvaltningsrätten i Linköping.

· Dom föll i patent- och marknadsdomstolen i målet mellan
Konsumentombudsmannen och Elec Games Ltd gällande måttfull
spelreklam.

Händelser efter periodens slut

· Kammarrätten meddelade prövningstillstånd för överklagat
licensbeslut.

· Avslag från Spelinspektionen avseende tillägg av ninjacasino.se på
Viral Interactive Limiteds licens.

VD ord

Jag avslutade mitt förra VD-ord med att säga att vi ser ljusare på
framtiden än vad vi gjort på många månader. Det är ett konstaterande
som jag gärna upprepar nu när vi summerar 2019 och tittar framåt mot
resten av 2020.

Under perioden har vårt arbete med att skapa förutsättningar för att
lyckas med våra kort- och långsiktiga målsättningar fortsatt med
oförminskad kraft. Vi har slutfört den tekniska migreringen till
Finnplays plattform, fintrimmat en delvis ny och mycket mindre
organisation, återtagit kontrollen över våra kostnader och - inte
minst - internt förankrat, sjösatt och börjat leverera enligt den
ambitiösa "road-map" som följde av höstens omfattande strategiarbete.

Vad betyder detta i praktiken? Vad kan du som aktieägare förvänta dig
att detta ska resultera i och när? Långsiktigt, på några års sikt, är
vår strategiska målsättning att ta tillbaka och passera det vi
förlorade under 2019. Vår vision, vilken tål att upprepas, är att
vara en verkligt global aktör som levererar högklassiga produkter och
avkastning genom att vara ansvarstagande, fatta data- och
kunskapsbaserade beslut och genom att leverera kvalitet i tid. På
kort sikt, 2020, är vår målsättning att, allt annat lika, återigen
vara ett lönsamt och vinstgivande företag. Vårt första delmål är att
vara minst break-even under första halvåret och att därefter leverera
stabilt växande svart siffror.

Hur ska vi uppnå detta?

· 2020 har börjat tillfredsställande. Det är visserligen ännu tidigt
men januari månad levde upp till våra högt ställda förhoppningar och
vi ser ingen anledning till att utvecklingen inte ska fortsätta på
inslagen väg.

· Vi har kontroll på kostnaderna som helhet och på kostnaderna för
marknadsföring i synnerhet. Som bekant gick vi in i 2019 med närmare
210 MSEK i marknadsförings-åtaganden. Dessa är nu historia och de
åtaganden vi har för 2020 är av en helt annan storlek. Vi kommer
givetvis marknadsföra oss även i framtiden men all marknadsföring
sker utifrån väl underbyggda modeller med resultat och lönsamhet för
ögonen.

· Den tekniska förändring vi genomgått och fortsätter att arbeta med
har gjort att vi nu befinner oss i en teknisk miljö där vi kommer att
kunna vara mer anpassningsbara och snabbfotade framöver. Våra
tekniska ledtider krymper vilket är till stort gagn för alla delar av
verksamheten.

· Vår verksamhet i Estland och Finland är lönsam och fortsatt stark.
Den omsättnings-minskning vi såg under kvartalet, cirka fem procent
jämfört med tredje kvartalet, förklaras till viss del av att vi
flyttade hela verksamheten till en ny plattform men också av att vi
genomfört förändringar i organisationen och att den stenhårda
kostnadskontrollen haft vissa återhållande effekter. Nu är
organisationen på plats och vi tror att vi, trots en ökad konkurrens,
kommer att befästa och också stärka vår redan stora marknadsdel på
dessa marknader under året. Estland och Finland växte med mer än 50 %
under 2019 jämfört med 2018.

· En viktig del av vår framtid ligger i att vi breddar vårt utbud av
varumärken och produkter och att vi finns på fler marknader än de vi
är verksamma på idag. Ninjacasino är ett mycket starkt varumärke
vilket externa bedömare tillskriver ett inte obetydligt värde.
Självfallet är vi medvetna om detta och vi har för avsikt att låta
varumärket pröva sina vingar på ett flertal nya platser. De tekniska
förändringarna jag nämner ovan kommer att möjliggöra detta och vår
målsättning är att under året lansera ninjacasino på ytterligare ett
antal marknader och att också ha minst ett nytt varumärke verksamt i
nya och befintliga miljöer. Exakt var och när kommer vi att återkomma
till.

· Vi avser lansera vadhållning med ett heltäckande erbjudande på
våra befintliga marknader i god tid innan Europamästerskapen i
fotboll den kommande sommaren. Det är som alltid ett intressant
mästerskap och särskilt i år med den för oss positiva knorren att
Finland för första gången kvalificerat sig för slutspelet. Vi hoppas
att inom kort kunna återkomma till formerna för lanseringen, men
erbjudandet kommer inte ske via vårt tidigare ingångna samarbete med
Kambi. Då vi inte ser hur vi tillsammans och i närtid ska kunna
lansera på den svenska marknaden, vilket var huvudmarknaden för
samarbetet, så har vårt avtal med Kambi avslutats.

Sverige är fortfarande viktigt för oss och vi beklagar att
Spelinspektionen nyligen avslog Viral Interactives ansökan om att
lägga domänen ninjacasino.se till sitt erbjudande. Vi delar inte
Spelinspektionens bedömning och finner motiveringen minst sagt
märklig. Viktigare och mer glädjande är att vårt överklagande av
Spelinspektionens beslut att återkalla vårt dotterbolag SafeEnts
licenser för den svenska marknaden beviljats prövningstillstånd i
kammarrätten. Vi ser med tillförsikt och spänning fram emot
kammarrättens beslut, vilket vi tror kommer meddelas under de
kommande månaderna.

Det är en bra bit kvar för oss innan vi har återhämtat oss ifrån 2019
års bakslag och visst är det mycket som kan gå oss emot. Mitt
viktigaste besked nu är att det, trots det besvärliga utgångsläget,
är väldigt mycket som också går rätt. Vi står fast vid att de
processer vi själva kontrollerar går enligt plan och vi tror fullt
och fast att när vi om ett år summerar 2020 så är det något helt
annat än det år vi nu har lämnat bakom oss. Vi tror på vad vi gör!

Tack för förtroendet.

Tobias Fagerlund

För ytterligare information, kontakta

Tobias Fagerlund, VD

+46 (0)704 15 05 85,

tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO

+46 (0)8 551 154 31,

niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:00.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar
innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika
kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay
tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och
sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av
registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North
Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB,
med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

Rapporten finns att ladda ned på https://globalgaming.com/report/.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/global-gaming-555-ab/r/global-gaming-555-ab--...
https://mb.cision.com/Main/16275/3039660/1197021.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.