Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-27

Global Health Partner AB: Delårsrapport januari-mars 2014: Starkt resultat under det första kvartalet

· Fördubblad EBITA jämfört med föregående år (exklusive
kapitalvinst)

· Stor efterfrågan gav god beläggning
· Besparingsåtgärder gav resultat redan under det första kvartalet
FÖRSTA KVARTALET 2014

· Försäljningsintäkterna ökade till 206,6 MSEK (195,0) och den
organiska tillväxten till 6 procent (1)

· EBITDA uppgick till 22,9 MSEK (26,1), justerad EBITDA till 22,9
MSEK (15,4)

· Justerad EBITDA-marginal uppgick till 11,1 procent (7,9)
· Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 12,8 MSEK (14,2)
· Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,18)
VD-KOMMENTAR
Det är mycket glädjande att se att den positiva utvecklingen från
tidigare kvartal håller i sig med en fördubblad EBITA exklusive
kapitalvinsten från försäljningen av vår verksamhet i Bergen i Norge
under samma period förra året. Det är noterbart att påskhelgen ligger
lite senare i år vilket hade en positiv påverkan på klinikresultaten
under första kvartalet och förväntas ha motsvarande negativ påverkan
under det andra kvartalet. Vi uppskattar att den effekten uppgår till
ett par miljoner kronor.

Förbättringen kommer från alla affärsområden och är framförallt ett
resultat av att vi har varit duktiga på att attrahera patienter
samtidigt som vi håller i kostnaderna. Tack vare en stark efterfrågan
går de flesta av våra kliniker på hög kapacitet vilket ger en god
effektivitet. Resultatförbättringen sker i en fortsatt tuff marknad
där priserna generellt går ner eller står stilla. Detta ställer krav
på att vi fortsätter effektiviseringsarbetet, framförallt genom att
se över hela vårdkedjorna och hur vi kan jobba smartare i dessa för
att minska resursåtgången. Vår modell med en decentraliserad
organisation, partnerskap och centrala projektresurser ger oss goda
möjligheter att tillsammans med den medicinska professionen driva
detta arbete.

Den organiska tillväxten är 6 procent men även här finns en viss
påskeffekt. Samtidigt ser vi goda möjligheter att fortsätta den
organiska tillväxten. Vi jobbar på att öka kapaciteten i flera av
våra kliniker, bland annat kommer vi att bygga ut Stockholm Spine
Centers city-mottagning så att vi blir mer lättillgängliga och kan
utöka vår rehabverksamhet.

I den offentliga debatten är det stort fokus på vinster i välfärden.
Vi anser att det är fel fokus med tanke på att det i stort sett inte
finns några andra områden i samhället där vi tror att monopol ger
högsta kvalitet och effektivitet. Sjukvård, särskilt
specialistsjukvård, är en komplex verksamhet med stora utmaningar där
konkurrensen verkligen kan driva utveckling. Detta betyder dock inte
att all privat vård är bra, precis som inte all offentlig vård är
bra, det behövs tydliga krav på vårdgivarna och god uppföljning. Vår
bild är att de flesta politiker som jobbar nära vården, oavsett
partifärg, ser att privatvård verkligen bidrar till
samhälls-utvecklingen. Detta gäller särskilt GHP. Vårt fokus på hög
kvalitet och effektiv vård skapar verkligen samhällsnytta.

Göteborg den 28 april 2014
Global Health Partner AB (publ)

Daniel Öhman
VD

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, telefon: 0708-55 37 07
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55
37 19

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för
sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och
delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma
diagnosområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket
är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet - "Kvalitet genom
Specialisering". GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ
OMX Stockholm under kortnamnet "GHP".

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2014 klockan
08.00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/global-health-partner-ab/r/delarsrapport-janua...
http://mb.cision.com/Main/464/9575210/237634.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.