Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-09

Glycorex Transplantation: ÅRSSTÄMMA 8 juni 2015

(NGM:GTAB B)

Glycorex Transplantation AB höll den 8 juni 2015 årsstämma i Lund. På stämman
behandlades följande punkter.

Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman. VD
redogjorde för året som gått. Stämman fastställde balans- och resultaträkning
för räkenskapsåret 2014. Vidare beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

Stämman valde Kerstin Jakobsson, Thomas Niklasson, Kurt Nilsson och Leif Smeby
till ledamöter av bolagets styrelse samt Tomas Westergren till suppleant.
Leif Smeby utsågs till styrelsens ordförande. Stämman utsåg Ernst&Young till
revisor i bolaget. Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer
om hur valberedning skall utses.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov besluta om nyemission
av högst 6 000 000 B-aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Sådan
emission skall ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet möjliggör exempelvis marknadsexpansion och förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

Tel: +46 46-286 5230, e-mail:vd@glycorex.ideon.se

Denna information

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation AB ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9
juni 2015 kl. 08:30

Om Glycorex Transplantation

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som
producerar och marknadsför en egenutvecklad bioteknikbaserad medicinteknisk
produkt, Glycosorb®-ABO. Produkten används för transplantationer över
blodgruppsgränser. Antalet transplantationsmöjligheter ökar därmed och
behandlingen med bolagets produkter har blivit rutin på flera
transplantationscentra. Produkten används huvudsakligen inom EC-området men
används även i exempelvis Indien, Kanada och Australien, totalt 23 länder. I
september 2014 erhölls licens i Mexiko för klinisk användning av produkten.
Cirka 2000 njurtransplantationer från levande närstående givare har
genomförts med hjälp av bolagets produkter. Produkten används även vid
transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Varje
njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i
sjukvårdskostnader jämfört med alternativ behandling.

Bolaget bedriver även produktutveckling inom området universell blodplasma och
autoimmuna sjukdomar.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B)
är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market. För ytterligare
information, vänligen besök: www.ngm.se.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.