Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-22

Glycorex Transplantation: Delårsrapport kvartal 1, 2015

Januari – mars 2015 (jämfört med samma period föregående år)

* Nettoomsättning: 7,7 miljoner kronor (7,7)
* Rörelseresultat före avskrivningar: -0,8 miljoner kronor (-0,8)
* Rörelseresultat: -1,4 miljoner kronor (-1,8)
* Resultat efter skatt: -1,4 miljoner kronor (-1,7)
* Resultat per aktie: -0,02 kronor (-0,03)
* Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med cirka 7 % jämfört med
motsvarande period förra året. Försäljningen ökade framförallt i Indien och
i Tyskland. Bolaget hade en svagare försäljning framförallt till den
engelska och holländska marknaden jämfört med motsvarande period
föregående år.
* 4 nya indiska och ett franskt transplantationscentra tillkom under
kvartalet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Första kvartalet Helår |
| Belopp TSEK jan-mar 2015 jan-mar 2014 jan-dec 2014 jan-dec 2013 |
| Nettoomsättning 7 735 7 711 33 697 30 918 |
| Förändring av lager av färdiga varor 50 -24 246 -725 |
| Aktiverat arbete för egen räkning 1 329 1 701 5 476 4 152 |
| Övriga rörelseintäkter 56 - 375 177 |
| Rörelseintäkter 9 170 9 388 39 794 34 522 |
| Rörelsekostnader -9 877 -10 202 -39 645 -36 709 |
| Avskrivningar -622 -988 -3 950 -3 932 |
| Övriga rörelsekostnader -61 -8 - -45 |
| Rörelseresultat -1 390 -1 810 -3 801 -6 164 |
| Finansnetto 17 -14 26 -79 |
| Resultat före skatt -1 373 -1 824 -3 775 -6 243 |
| Skatt - 81 417 535 |
| Periodens resultat -1 373 -1 743 -3 358 -5 708 |
| |
| Resultat per aktie i SEK, genomsnitt -0,02 -0,03 -0,06 -0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

(För fullständig rapport, se bifogad fil.)

VD har ordet

Trots att antalet försålda enheter ökade med ca 7 % ökade vår nettoomsättning
endast marginellt under årets första kvartal. Försäljningen stördes i Europa
av en ovanligt stark influensaperiod vilket ledde till att många
transplantationer ställdes in och/eller flyttades fram. Detta bidrog till att
returerna under första kvartalet ökade markant jämfört med samma period
föregående år vilket påverkade koncernens omsättning negativt. Koncernens
resultat efter skatt uppgick till -1,4 miljoner kronor (-1,7) under första
kvartalet.

Försäljningen ökade under första kvartalet framförallt till Tyskland och
Indien, vilka under perioden beställde cirka 32 % respektive 733 % fler
enheter än motsvarande period föregående år. I Indien tillkom under perioden
4 nya transplantationscentra och ytterligare 3 efter periodens utgång. Därmed
har Glycosorb®-ABO nu använts på 16 stycken njur- och 2 stycken
levertransplantationscentra i Indien. I antalet försålda enheter, klättrade
den indiska marknaden upp på andra plats efter Tyskland. I Mexiko blev
planerade transplantationer uppskjutna på grund av infektioner.

I stället för 7-10 behandlingar med det gamla protokollet, krävs numera
normalt endast 1-3 behandlingar, vilket visat sig vara viktigt för fortsatt
expansion i Indien där patienten många gånger själv betalar. Även om
omställningen av patientbehandlingarna till färre Glycosorb-kolonner per
behandlad patient haft en negativ påverkan på den totala försäljningsvolymen,
har många sjukhus tillkommit mycket tack vare denna nya, säkra och
kostnadseffektiva användning. Omställningen har givit Glycosorb®-ABO
ytterligare konkurrensfördelar gentemot konkurrerande metoder.

Vi har fortsatt arbetet på våra utvecklingsprojekt inom UBP och autoimmuna
sjukdomar och dessa projekt har utvecklats positivt under perioden. Vår
bedömning är att vi ska kunna genomföra tester som krävs för certifiering av
dessa produkter under innevarande år.

En av Bolagets mest erfarna medarbetare på marknadssidan gick bort efter en
kort tids sjukdom. Detta har naturligtvis påverkat Bolagets
marknadsbearbetning och inneburit en stor personlig förlust för medarbetarna.

Bolaget kommer att nyanställa under innevarande period.

För ytterligare information kontakta:

Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se

Årsredovisning, kvartalsrapporter och annan information om Glycorex
Transplantation AB kan hämtas från bolagets hemsida www.glycorex.se

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation AB ska offentliggöra
enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22
maj 2015.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.