Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Glycorex Transplantation: Glycorex Transplantation AB: Statusuppdatering projektet reumatoid artrit (RA)

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity,
meddelar att Bolaget har påbörjat simulering av patientbehandlingar
med blodprover från patienter med diagnosen reumatoid artrit
användande fullskaliga immunoadsorptionskolonner.

Samarbetet med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att
utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen
reumatoid artrit (nedan förkortat RA, även kallad ledgångsreumatism)
går enligt plan.

I juni kunde Bolaget rapportera att erhållna resultat från de
produkter Bolaget har utvecklat, selektivt och kvantitativt reducerar
de RA-associerade autoantikropparna i blodprover från olika
RA-patienter (in vitro).

Under sommaren har Bolaget producerat fullskaliga
immunoadsorptionskolonner och har påbörjat studier av dessa med
blodprover från ett stort antal RA-patienter. Syftet är att
efterlikna extrakorporal patientbehandling med produkten, mäta
effektivitet och selektivitet av reduktion av RA-associerade
antikroppar samt bestämma eventuell påverkan på andra
blodkomponenter. Resultat förväntas under september/oktober. Därefter
kommer biokompatibilitetsstudier att utföras. Om resultaten av dessa
studier ger bra resultat planeras en klinisk studie av produkten att
påbörjas.

Reumatoid artrit (RA) även kallad ledgångsreumatism, är en relativt
vanlig kroniskt förlöpande ledsjukdom som förekommer i hela världen
och drabbar upp till 1 % av befolkningen. Insjuknandet som kan se
olika ut hos olika individer är mest frekvent mellan 45 till 65 års
ålder. Gemensamt är att leder och strukturerna runt omkring angrips
och bryts ner, ledinflammationen leder till smärta, svullnad och
minskad rörlighet som följd. Utan behandling förstörs lederna.

Den nuvarande medicinska behandlingen syftar till att dämpa smärtan
och fördröja sjukdomens förlopp. Detta fungerar väl för de flesta
patienter, men 1 - 10 % tolererar inte eller svarar sämre på de
medicinska behandlingarna.

Flertalet RA-patienter bildar RA-associerade antikroppar,
autoantikroppar. Syftet med det aktuella RA-projektet är att
applicera bolagets unika teknologi för reduktion av RA-associerade
autoantikroppar för att möjliggöra en effektivare behandling av
sjukdomen.

Marknadspotentialen för en effektiv behandling inom detta område
bedöms vara minst ca 10 gånger större än för bolagets befintliga
produkt, Glycosorb®-ABO.

Glycorex Transplantation AB har som ambition att utveckla och lansera
nya produkter som kompletterar bolagets befintliga produkt,
Glycosorb®-ABO. Bolagets primära fokus är en produkt för framtagning
av universell blodplasma, men även produkter inom området autoimmuna
sjukdomar. Den gemensamma nämnaren är bolagets unika teknologi som
visats möjliggöra en effektiv och patientsäker behandling där de
ämnen/antikroppar man önskar reducera i blodet selektivt och
kvantitativt reduceras, utan att signifikant påverka andra
blodkomponenter. Tekniken kan ses som en form av nanokirurgi på
molekylnivå.

Kort om bolaget
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad
medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för
att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt
vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men
produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga
och stamceller.

Produkten har hittills använts vid fler än 4 000
njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta.
Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska
tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5
MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation
sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de
över 4 000 njurtransplantationerna som genomförts efter
Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000
dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel,
Singapore, Thailand, Kanada, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar
även medicintekniska produkter för framtagning av universell
blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar
vid behandling av autoimmuna sjukdomar, exempelvis Myasthenia gravis,
samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller
även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av blodgrupp
A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika
antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande
europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för
behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad
ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har
denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM:
GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 15 augusti
2019 kl. 13:55

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/glycorex-transplantation/r/glycorex-transplan...
https://mb.cision.com/Main/15286/2881870/1090667.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.