Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-04

GOGO Lead Tech: Beslut om riktad kvittningsemission

Stockholm

2020-03-04

Styrelsen i GOGO Lead Tech ("GOGO") har idag med stöd av bemyndigande
från bolagsstämma den 2019-05-03 beslutat om en riktad
kvittningsemission av totalt 283 333 aktier i GOGO till en
teckningskurs om 7,50 kr till långivare i bolaget, innebärande en
total emissionslikvid om 2 124 997,50 kr. Betalning för de
nyemitterade aktierna sker i samtliga fall i sin helhet genom
kvittning av skuld. Tecknare i den riktade emissionen är Rune
Löderup, Niclas Löwgren, Pong AB och Aksia Invest AB. Pong AB ägs av
Michael Zhan och Aksia Invest AB ägs av Kostas Psomas.

Rune Löderup - tecknar 33 333 antal aktier

Niclas Löwgren - tecknar 36 667 antal aktier

Pong AB - tecknar 73 333 antal aktier

Aksia Invest AB - tecknar 140 000 antal aktier

I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet
har denna bestämts efter förhandlingar med långivarna med
utgångspunkt från den genomsnittliga stängningskursen för bolagets
aktier under en period av fem handelsdagar omedelbart före den
2020-03-04, med en rabatt om ca 10 procent. Rabatten är delvis
motiverad av aktiens kraftiga volatilitet där aktiekursen under ett
par dagar under 5-dagarsperioden handlats under teckningskursen.
Emissionen bedöms av styrelsen komma att möjliggöra en förstärkning
av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning.
Kostnaderna och tidsdräkten för en riktad emission jämfört med en
företrädare är väsentligt lägre respektive kortare och emissionen
bedöms även stärka ägarbasen. Därtill skapar emissionen förbättrade
finansiella förutsättningar för bolaget vilket därigenom ger ökade
möjligheter till tillväxt genom att förvärva fler verksamheter/bolag
i linje med bolagets kommunicerade strategi. Givet nyss nämnda skäl
bedöms emissionen vara till stor nytta för bolaget och till fördel
för samtliga aktieägare vilket motiverar en avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 10 000 kr. Emissionen
medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 1 911 111 aktier till
totalt 2 194 444 aktier innebärande en aktieutspädning om cirka 12,9
procent i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget efter
emissionen. Aktiekapitalet uppgår till 2 579 999,85 kr före och 2 962
499,40 kr efter emissionen.

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com

Denna information är sådan information som GOGO Lead Tech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 mars 2020.

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder
B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad
marknadsföring online.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gogo-lead-tech/r/beslut-om-riktad-kvittningse...
https://mb.cision.com/Main/19004/3051959/1205382.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.