Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Gold Town Games: Bokslutskommuniké

Helåret samt fjärde kvartalet i sammandrag

· Gold Town Games förvärvar spelbolaget Time Stop Interactive.

· World Hockey Manager passerade totalt 500 000 nedladdningar under
mars 2018.

· Den 11 juni höll Gold Town Games årsstämma. Till nya ledamöter
utsågs Robert Wahlström, grundare av Kivra och Eric de Basso,
redovisningskonsult. Styrelseordförande Magnus Orregård och ledamöter
Leif Rehnström och Tobias Andersson blev omvalda.

· Den 4 till 18 juni genomförde bolaget en företrädesemission som
tillförde bolaget 8,5 MSEK samt ett konvertibellån från
Norrlandsfonden på 3 MSEK.

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -2,10
MSEK (-4,22 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till
-1,54 MSEK (-2,22 MSEK) under det fjärde kvartalet.

· Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -5,32
MSEK (-5,10 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till
-2,03 MSEK (-2,30 MSEK) under det fjärde kvartalet.

· Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,43 SEK) under året.
Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,20 SEK) under det
fjärde kvartalet.

· Omsättningen uppgick ackumulerat till 19,27 MSEK.

Med "Bolaget" eller "Gold Town Games" avses Gold Town Games AB med
org. nr. 559000-7430. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.
All verksamhet bedrivs i Gold Town Games AB.

KOMMENTAR TILL BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Gold Town Games totala försäljning uppgick under 2018 till 19,27 MSEK,
varav 12,63 MSEK, netto efter försäljningsavgifter. Aktiekursen har
under året varit volatil och vid sista handelsdag stannade den på
2,95 SEK.

Året inleddes med starka försäljningssiffror med toppnoteringar under
det andra kvartalet. Under sommarmånaderna minskade försäljningen och
med en antågande hockeysäsong ökade vi marknadsinsatserna det fjärde
kvartalet, men utan att nå upp till samma nivå som under det andra
kvartalet.

Det har varit väldigt lärorikt att följa produkten och analysera alla
olika skiftningar som äger rum under ett kalenderår. Vi har
identifierat två huvudanledningar till den minskade försäljningen;
ökad kostnad per nedladdning (CPI) och att köpviljan hos användare
som varit aktiva mer än 180 dagar proportionerligt minskade.
Användardata visade tydligt att de genomför köp tidigt i
applikationen, fortsatt ungefär fem procent.

En strategi för att förstärka användarnas vilja att spela WHM längre
(retention dag 180+) antogs och förändringar för att öka såväl
spelets djup som konkurrensen mellan användarna påbörjades. Vid
årsskiftet hade World Hockey Manager ungefär 7 500 användare som
varit aktiva mer än 180 dagar och den genomsnittliga tiden användare
spelade WHM var 21 minuter per dag. Dessa två mätvärden arbetar vi
även framgent med att steg för steg förbättra. Om ungefär en månad
introducerar vi ett nytt tabellsystem och därefter implementeras fler
cuper och tävlingsmoment för att ytterligare stärka konkurrensen och
stimulera användare till att vilja investera mer tid och pengar i
spelet.

För att plattformen som ligger till grund för alla våra spel ska bli
bättre och än mer relevant fortsätter vi utveckla World Hockey
Manager genom att fylla på med innehåll, tävlingar och fördjupad
social interaktion. Den utvecklingen bidrar till ökad retention och
ett högre Life Time Value (LTV) i alla bolagets spel, både redan
lanserade som framtida lanseringar.

Under det fjärde kvartalet lanserade vi en första version av World
Football Manager i Sydafrika och i månadsskiftet februari-mars kommer
en andra version lanseras på Irland. Den versionens syfte är att
utvärdera användarnas köpvilja samt få en indikation på CPI i ett
europeiskt land. Det är väldigt roligt och inspirerande att nu steg
för steg arbeta med användarna för att skapa ett världsledande
fotbollsmanagerspel.

World Football Manager bygger på samma formspråk och tredelade
plattform (teknik, spel- och interaktionsdesign) som WHM. Det ger
spelet en hög igenkänning men tekniskt, under ytan, är det många
komponenter som har uppgraderats för att höja prestanda och
driftsäkerhet. Inte minst tror vi att fotbollens matchsekvens kan ge
den konkurrensmässiga fördel vi siktat på.

För att kunna utveckla, drifta och underhålla två spel har bolaget
under året gått från tolv till tjugotre anställda. Vi har, för att
optimera våra arbetsprocesser, specialiserat rollerna i teamet
ytterligare samt flyttat till rymligare lokaler. Vi står idag, tack
vare den utvecklingen, starkare och redo att hantera nya utmaningar,
en viktig tillgång i ett bolag som ämnar att utvecklas och växa under
lång tid framöver.

2019 ska vi lansera World Football Manager en marknad i taget tills
spelet är globalt. Samtidigt ska vi befästa World Hockey Manager som
det marknadsledande mobila hockeymanagerspelet och fortsatt utveckla
plattformens affärsmässiga potential. Allt detta är viktiga
komponenter i Gold Town Games fortsatta arbete för visionen, att bli
världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och
utveckla genren för managerspel.

Pär Hultgren, VD
Gold Town Games AB

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag
med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består
av 23 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande
affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på
sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple)
och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel,
World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det
populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den
egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel
inom lag- och arenasporter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gold-town-games/r/bokslutskommunike,c2752714
https://mb.cision.com/Main/14421/2752714/999660.pdf
https://mb.cision.com/Public/14421/2752714/b9c04c89486dec18.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.