Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Gold Town Games: Företrädesemission i Gold Town Games tecknades till 441 procent

Styrelsen för Gold Town Games AB ("Bolaget") beslutade den 25
september 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för
Bolagets befintliga aktieägare om cirka 10,5 MSEK, även allmänheten
bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde.
Emissionsbeslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman
den 10 juni 2019.

Emissionen omfattade som högst 11 625 272 nya aktier och skulle
inbringa Bolaget 10 462 744,80 SEK vid full teckning. Teckningskursen
var 0,90 SEK per aktie. För varje femtal befintliga aktier erhöll
innehavaren rätt att teckna fyra nya aktier. Teckningsperiod för
deltagande i emissionen löpte från den 4 oktober till och med den 18
oktober 2019.

Totalt efterfrågades aktier för cirka 46,16 MSEK, vilket innebar att
företrädesemissionen tecknades till sammanlagt 441 procent,
motsvarande en överteckningsgrad av 341 procent. Emissionen tecknades
till 98 procent genom utnyttjande av företrädesrätter.

- Responsen från ägare och aktiemarknaden har under emissonsperioden
har varit överväldigande. Vi är oerhört glada för det förtroende som
alla, gamla som nya, aktieägarna visat för Gold Town Games. Det
positiva emissionsresultatet ger oss ekonomiska förutsättningar att
nå våra målsättningar med att öka antalet användare och omsättning
och så småningom nå ett positivt kassaflöde i slutet av andra
kvartalet 2020, säger bolagets VD, Pär Hultgren.

- Med påfylld kassa inleder vi nu en intensiv period. World Hockey
Manager anpassas för att ge Wayne Gretzky en central roll och World
Football Manager berikas med ytterligare ett par nya funktioner
samtidigt som några befintliga ska finjusteras. När det är genomfört
kommer World Football Manager lanseras på fler marknader i Europa och
marknadsföringen av World Hockey Manager att intensifieras, avslutar
Hultgren.

Eminova Fondkommission var Bolagets emissionsinstitut. Bolagets aktie
är noterad vid NGM Nordic MTF. Denna information är sådan information
som Gold Town Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl
08.00 CET.

Pär Hultgren
VD
+46736005047
ir@goldtowngames.com

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag
med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består
av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande
affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på
sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple)
och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel,
World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det
populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den
egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel
inom lag- och arenasporter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gold-town-games/r/foretradesemission-i-gold-t...
https://mb.cision.com/Main/14421/2938847/1127854.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.