Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Gold Town Games: Gold Town Games föreslår sakutdelning av dotterbolaget Time Stop Interactive AB till aktieägarna

Styrelsen för Gold Town Games AB ("Gold Town Games", "Bolaget")
föreslår att årsstämman, som hålls 19-06-10, beslutar om sakutdelning
i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Time Stop
Interactive AB ("Time Stop"), varvid aktieägarna i Gold Town Games
för varje innehavd aktie i Bolaget erhåller en (1) aktie i Time Stop.
Baserat på det bokförda värdet av aktierna i Time Stop innebär
förslaget en sammanlagd vinstutdelning om 50 000 SEK. Vidare föreslås
styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.
Utdelningen sker med tillämpning av den skatterättsliga regleringen
lex ASEA som möjliggör en uppdelning av ett bolag utan omedelbar
beskattning. Tillgångar i Time Stop utöver de 50 000 SEK överförs
till Gold Town Games.

Syftet med förslaget är att i nästa steg, efter utskiftning till
Bolagets aktieägare, skapa ett nytt internationellt spelbolag i
Skellefteå genom att förvärva samtliga aktier i Vavel Game Studio LTD
("Vavel") genom apportemission. Efter apportemissionen kommer Gold
Town Games aktieägare att äga cirka 5 procent i Vavel-koncernens nya
moderbolag (före detta Time Stop).

Vavel förvärvade under 2017 rättigheterna till Kabam-spelet
Intergalactic War ("IGW") med finansiering delvis från Gold Town
Games. Parterna har nu beslutat att Gold Town Games skall äga 5
procent i Vavel före apportemissionen som nämns ovan samt erhålla den
initiala investeringen om cirka 130 000 USD återbetald. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget kommer således såväl Bolaget som
Bolagets aktieägare att vardera äga cirka 5 procent i
Vavel-koncernens nya moderbolag efter apportemissionen som nämns
ovan. Detta bedöms även underlätta framtida finansiering av det nya
Vavel.

IGW har under våren 2019 lanserats efter en lång rad
förbättringsåtgärder och främst marknadsförts mot den gamla
användarbasen men även genom externa marknads-föringskanaler. IGW
uppvisar lovande användardata och har därtill visat att nya användare
kan förvärvas genom externa trafikkällor med god avkastning. Visar
sig dessa KPI:er vara bestående bedömer Vavel att
expansionsfinansiering kommer att kunna säkras under sommaren 2019.
Gold Town Games planerar inte att investera något kapital.

- Tillsammans har vi arbetat fram detta förslag genom förhandlingar
som pågått under lång tid, i vilka båda parter har uppvisat vilja att
kompromissa. Gold Town Games primära fokus med förhandlingarna har
varit att säkerställa sin initiala investering. Går den föreslagna
affären igenom ökar det möjligheten för Vavel att betala ut de 130
000 USD som Gold Town Games investerade för två år sedan och
samtidigt ge framtida avkastning till både Gold Town Games och våra
aktieägare. Vi är medvetna om att den beskrivna affären kan uppfattas
som komplicerad men vi gör vårt yttersta för att, i sin helhet, ro
den i land på bästa möjliga sätt för samtliga parter, avslutar Pär
Hultgren, VD.

För mer information, vänligen kontakta: Pär Hultgren, Verkställande
direktör

Telefon: +46 (0)73 600 50 47, par.hultgren@goldtowngames.com

Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 Maj 2019 kl. 16.00 CET.

Pär HultgrenVDir@goldtowngames.com

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag
med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består
av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande
affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på
sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple)
och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel,
World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det
populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den
egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom
lag- och arenasporter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gold-town-games/r/gold-town-games-foreslar-sa...
https://mb.cision.com/Main/14421/2811107/1043316.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.