Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-03

Gold Town Games: Valberedningen inför årsstämma 2020

Årsstämman 2019 beslutade att Bolaget, enligt tidigare fastslagen
instruktion, ska tillsätta en valberedning bestående av tre
ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller
ägargrupperna.

De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom
styrelsens ordförandes försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av
Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare
per den 31 augusti 2019. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den
största aktieägaren. Detta år har vi valt att avvakta registreringen
av nyemissionen vilken genomfördes under hösten 2019. Årsstämman äger
rum den 15 maj i Skellefteå.

Valberedningen har utsetts och utgörs av följande ledamöter:
Marcus Olofsson, Vision Invest
Tomas Nordström, med aktieägarrepresentanter
Milad Abdallah, med aktieägarrepresentanter

Marcus Olofsson är utsedd till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2020 framlägga förslag
avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande,
ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av
revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar att lämna förslag till valberedningen inför
årsstämman 2020 kan under mars månad göra detta per post; Gold Town
Games, Att: Valberedningen, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå eller via
e-post; marcus@ladingen.se
(marcus@ladingen.se?subject=Valberedning%202020).

Magnus Orregård
Styrelseordförande, Gold Town Games

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag
med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består
av 20 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande
affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på
sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple)
och Android (Google). Bolaget lanserar under 2020 sitt andra spel,
World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det
populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den
egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel
inom lag- och arenasporter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gold-town-games/r/valberedningen-infor-arssta...
https://mb.cision.com/Main/14421/3051405/1204920.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.