Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-10

GoldX International AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Stockholm 2017-07-10

Aktieägarna i GoldX International AB kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 10 augusti klockan 11.00 i Arcinovas
lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear
förda aktieboken 4 augusti 2017, anmälan skall ha inkommit till
bolaget senast 4 augusti 2017. Anmälan om deltagande kan göras till
bolaget via brev: GoldX International AB; Box 16416, 103 27 Stockholm
eller via e-post: info@goldx.se.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast 4 augusti 2017, vilket innebär att
aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av stämmans ordförande & sekreterare

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Beslut om ny bolagsordning:

Styrelsen föreslår om namnändring av bolaget till:

Förslag 1: Metall Invest Group AB

Förslag 2: Metall Group AB

Förslag 3: Metall Invest AB

Förslag 4: Precisionsmetall Group AB

8.
Stämmans avslutande

// Styrelsen

För mer information kontakta bolaget på:

Telefon: 08-720 06 10

E-post: info@goldx.se

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen
metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se,
Fsguld.se, Guldpengar.se och sitt dotterbolag Precisionsstål i
Stockholm AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/goldx-international-ab/r/kallelse-till-extra-b...
http://mb.cision.com/Main/12116/2305204/698620.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.