Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-03

GoldX International AB: Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Stockholm 2017-04-03

11. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter

12. Styrelsen föreslår att arvoden till styrelsen ska utgå med ett
halvt prisbasbelopp per ledamot som ej är anställda i Bolaget.
Revisor ska ersättas med löpande räkning.

13. Styrelsen föreslår omval av samtliga ledamöter, Hans Orre, Stefan
Wilhelmsson, Christian Kronegård och Robin Vestersten.

14. Till revisor föreslås Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med
Berit Holmgren som ansvarig revisor.

15. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen föreslår
ersättningspolicy, villkor och riktlinjer till bolagsledningen
enligt följande: Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets
ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda
samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera
kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en
längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen
ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare
kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga
ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast
ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes
ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen
ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling
och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max
kunna uppgå till tolv månadslöner. För att avgöra vad som är en
marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs
varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår
ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande
andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde,
transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild
medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmaste chef med
utgångspunkt från ovan. Styrelsen för GoldX International AB ska
kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

16. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om
nyemissioner enligt:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att ta beslut
om fram till kommande årsstämma ges rätten att besluta om
nyemissioner om upp till vad bolagsordningen begränsar, med eller
utan aktieägares företrädesrätt. Betalning skall ske kontant. Motivet
till bemyndigandet är att Bolaget även framledes ska kunna fortsätta
att utveckla befintlig verksamhet och möjliggöra expansion i form av
förvärv inom handel med fler metaller.

Styrelsen

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen
metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se
(http://www.stureguld.se/), Smsguld.se (http://www.smsguld.se/),
Guldpengar.se (http://www.guldpengar.se/) och Fsguld.se
(http://www.fsguld.se/).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/goldx-international-ab/r/publicering-av-forsla...
http://mb.cision.com/Main/12116/2230333/652039.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.