Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-16

GomSpace A/S: GomSpace Group AB (publ) - Extra bolagsstämma har hållits och beslut har även fattats om tidigareläggning ...

Idag har en extra bolagsstämma hållits i GomSpace Group AB (publ)
("Bolaget" eller "GomSpace"). Beslut har även fattats om att
tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det tredje
kvartalet 2018.

Bolagsstäman beslutade, i enlighet med de förslag som presenterades i
kallelsen till stämman (som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats
www.gomspace.com):

(i) Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier inom gränserna för bolagsordningen. Bemyndigandet gäller tills nästa årsstämma och avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras med beaktande av marknadsmässig rabatt.

(ii) Att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intil slutet av nästa årsstämma.

GomSpace har tidigare kommunicerat att delårsrapporten för det tredje
kvartalet 2018 kommer offentliggöras den 30 november 2018. Då arbetet
med rapporten har gått fortare än förväntat, och i syfte att främja
genomförandet av en företrädesemission, kommer Bolaget offentliggöra
delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 den 6 november 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57
E-post: nbu@gomspace.com

Om GomSpace Group AB

Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska
dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark.
GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för
rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter,
plattformar och system baserad på innovation inom professionella
nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under
kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För
mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com.

Övrigt
Denna lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 oktober 2018 kl. 12:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gomspace-a-s/r/gomspace-group-ab--publ----extr...
http://mb.cision.com/Main/14387/2645469/927255.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.