Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

GomSpace A/S: Styrelsen i GomSpace Group avser genomföra en företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor för att stö...

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA
ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER
JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ELLER INNEBÄRA
KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

En översyn av strategin och affärsplanen, initierad av styrelsen, har
resulterat i en positiv revidering av de långsiktiga ambitionerna för
2023. Med den uppdaterade affärsplanen och nuvarande förutsättningar,
har översynen även konkluderat att med en företrädesemission om 300
miljoner kronor före transaktionskostnader, förväntas bolaget vara
fullt finansierat fram till dess att bolaget förväntas vara
kassaflödespositivt. Styrelsen i GomSpace Group AB (publ)
("GomSpace") söker därmed bemyndigande för att besluta om en
företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor genom en extra
bolagsstämma den 16 oktober 2018. Företrädesemissionen om 300
miljoner kronor kommer ersätta det avtal om möjlig finansiering
uppgående till 300 miljoner kronor från European Select Growth
Opportunities Fund som inte har blivit utnyttjat. Den avsedda
företrädesemissionen stöds av Hansen & Langeland ApS, NOVI Innovation
A/S, Longbus Holding ApS (VD:n) och styrelsens ordförande, vilka
samtliga har åtagit sig att rösta för bemyndigandet.

Den starka tillväxten sedan börsintroduktionen i juni 2016, med en
CAGR[1]
(http://file:///H:/Dokumenter/Pressemeddelelser/GomSpace%20Group/PR%20rig...)
om 79 procent (91 procent utan eliminering), har påskyndat
investeringar i produktionskapacitet, projektledning och
produktutveckling. Möjligheterna att omvandla rymdteknologi från
högkostnadslösningar till lågkostnadslösningar fortsätter att
utvecklas och GomSpace håller för närvarande på att färdigställa
utvecklingen av ett betydande antal nya produkter och har förberett
för att skala upp och industrialisera produktionen. Signifikanta
skalfördelar förväntas uppnås i övergångsfasen, från produktion av
enstaka satelliter till industrialiserad montering av större
kvantiteter.

En översyn av strategin och affärsplanen, initierad av styrelsen, har
genomförts för att till fullo kunna ta tillvara på den underliggande
marknadstillväxten och nya identifierade användningsområden och
lösningar för GomSpaces produkter. Översynen resulterade i en positiv
revidering av de långsiktiga ambitionerna för 2023 och ett definierat
kapitalbehov fram till dess att bolaget förväntas vara
kassaflödespositivt. Parallellt har olika finansieringslösningar
utvärderats. Efter översynen bedömer nu styrelsen att en
företrädesemission är den mest gynnsamma lösningen för aktieägarna
och med den uppdaterade affärsplanen och nuvarande förutsättningar
förväntas bolaget vara fullt finansierat med en företrädesemission
uppgående till 300 miljoner kronor före transaktionskostnader, fram
till dess att bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Som ett
resultat av detta föreslår styrelsen att den extra bolagstämman
beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
av aktier. Som en följd av en lyckad företrädesemission avser
GomSpace att säga upp avtalet om möjlig finansiering uppgående till
300 miljoner kronor med European Select Growth Opportunities Fund som
ingicks i juli 2018.

GomSpaces aktieägare Hansen & Langeland ApS, NOVI Innovation A/S,
Longbus Holding ApS (VD:n) och styrelsens ordförande, som
representerar cirka 23 procent av aktierna i bolaget, har uttryckt
sitt stöd för en företrädesemission och åtagit sig att rösta för
bemyndigandet på den extra bolagsstämman.

Kallelsen till den extra bolagsstämman den 16 oktober kommer att
publiceras genom ett separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57
Email: nbu@gomspace.com

Om GomSpace Group AB
Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska
dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark.
GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för
rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter,
plattformar och system baserad på innovation inom professionella
nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under
kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För
mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com.

Denna information är sådan information som GomSpace är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande 09.02 CET den 28 september 2018.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan
att, förvärva aktier i GomSpace. Detta pressmeddelande utgör inte,
helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva
eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande
får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA, Kanada, Australien,Hong Kong, Japan, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika, Schweiz, eller i någon annan jurisdiktion där
offentliggörande, publicering eller distribution av informationen
inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar och föreskrifter.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///H:/Dokumenter/Pressemeddelelser/GomSpace%20Group/PR%20rig...)
Compound annual growth rate (sv. genomsnittlig årlig tillväxt)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gomspace-a-s/r/styrelsen-i-gomspace-group-avse...
http://mb.cision.com/Main/14387/2630429/917528.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.