Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Götenehus Group AB: Årsstämma Götenehus Group AB 2014

På årsstämman i Götenehus Group AB den 24 april 2014 fastställdes
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för
räkenskapsåret 2013. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2013.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2013.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes
styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik
Hemberg, Svante Nilsson och Ulf Runmarker. Till styrelseordförande
valdes Nils-Erik Danielsson.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 450 000
kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och
100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i
bolaget. Arvode för kommittéarbete skall utgå med 25 000 kronor per
ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Arvode
till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD
samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag
för beslut på årsstämman 2015, skall bestå av en representant för
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september
varje år.

Götene den 25 april 2014

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och
koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09
68.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gotenehus-group-ab/r/arsstamma-gotenehus-group...
http://mb.cision.com/Main/605/9574352/237058.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.