Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

Götenehus Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

April - juni 2017

· Nettoomsättningen ökade med 51 procent och uppgick till 338 mkr
(224).

· Rörelseresultatet ökade med 66 procent till 20,8 mkr (12,5).
Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (5,6).

· Resultatet efter finansiella poster ökade med 72 procent till 20,0
mkr (11,6). Resultatet per aktie ökade med 70 procent till 0:17
kronor (0:10).

Januari - juni 2017

· Nettoomsättningen ökade med 45 procent och uppgick till 596 mkr
(412).

· Rörelseresultatet ökade med 61 procent till 37,0 mkr (23,0).
Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (5,6).

· Resultatet efter finansiella poster ökade med 67 procent till 35,5
mkr (21,2). Resultatet per aktie ökade med 67 procent till 0:30
kronor (0:18).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,9 mkr
(3,0). Nettolåneskulden minskade till 64,3 mkr (97,8).

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-september 2017 lämnas den 27 oktober 2017.
Bokslutskommuniké för helåret 2017 lämnas den 23 februari 2018.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Götene den 24 augusti 2017
Götenehus Group AB (publ)
Nils-Erik Danielsson
Styrelseordförande
Erik Hemberg
Styrelseledamot
Ulf Runmarker
Styrelseledamot
Jan Johansson
Styrelseledamot
Kristina Alvendal
Styrelseledamot
Stephen Sutton
Styrelseledamot
Joakim Johansson
Styrelseledamot
Claes Hansson
Verkställande direktör och styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
24 augusti 2017 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av
de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i
huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför
och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som
marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus
B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified
Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gotenehus-group-ab/r/delarsrapport-1-januari--...
http://mb.cision.com/Main/605/2332383/713203.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.