Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

Götenehus Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

April - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 283 mkr (338).
· Rörelseresultatet uppgick till 18,9 mkr (20,8). Rörelsemarginalen
ökade till 6,7 procent (6,2).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,1 mkr (20,0).
Resultatet per aktie uppgick till 0:16 kronor (0:17).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten, som påverkats av
investeringar i omsättningsfastigheter, uppgick till -18,7 mkr (4,1).

· Götenehus vann ramupphandlingen för SABO Kombohus Småhus.
Januari - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 548 mkr (596).
· Rörelseresultatet ökade till 37,7 mkr (37,0). Rörelsemarginalen
ökade till 6,9 procent (6,2).

· Resultatet efter finansiella poster ökade till 36,2 mkr (35,5).
Resultatet per aktie ökade till 0:32 kronor (0:30).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,0 mkr
(45,9). Nettolåneskulden, som påverkats av investeringar i
omsättningsfastigheter och den nya fabriken i Götene, ökade till 86,0
mkr (20,8).

Ekonomisk information

Delårsrapport för januari - september 2018 lämnas den 26 oktober 2018.
Bokslutskommuniké för helåret 2018 lämnas den 22 februari 2019.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisor.

Götene den 29 augusti 2018
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

(claes.hansson@gotenehus.se)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
29 augusti 2018 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av
de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i
huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför
och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som
marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus
B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified
Adviser är Erik Penser Bank AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gotenehus-group-ab/r/delarsrapport-1-januari--...
http://mb.cision.com/Main/605/2603001/899054.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.