Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-19

Götenehus Group AB: Götenehus förvärvar Swebostad AB

Götenehus har den 19 februari 2019 förvärvat Swebostad AB, ett bolag
som bedriver projektutveckling av bostäder. Bolaget har funnits i
cirka fyra år. Verksamheten bedrivs i huvudsak i västra Sverige.
Swebostads fokus är främst egenutvecklade radhus och mindre
lägenhetsprojekt.

Swebostads verksamhet bedrivs till stor del med hjälp av fristående
konsulter och byggentreprenörer som upphandlas för varje projekt.
Bolaget har idag tre anställda. VD för bolaget är Andreas Gustafsson
med ett förflutet som chef för Götenehus affärsområde
Projektutveckling. Swebostad har säte och kontor i Lidköping.

Swebostad har sedan starten initierat och medverkat i projekt om cirka
20 hus per år. Bolaget har självt bedrivit utveckling och
projektledning av framförallt bostadsrättsprojekt där projekten har
hanterats direkt mellan bostadsrättsföreningen och en extern
entreprenör. Den byggnation som bolaget har utvecklat motsvarar en
omsättning på cirka 70 mkr per år. Swebostads lönsamhet har varit
mycket god. Det genomsnittliga resultatet efter finansnetto har
uppgått till cirka 7 mkr per år.

Förvärvet av Swebostad kompletterar Götenehus verksamhet inom
projektutveckling. Avsikten är att fortsatt driva Swebostad som ett
eget varumärke med de produkter och processer bolaget har utvecklat.
Administrativt kommer verksamheten att samordnas med Götenehus
verksamhet. Götenehus kommer också att producera Swebostads framtida
projekt.

- Förvärvet av Swebostad är en industriellt riktig affär där
förutsättningarna är mycket goda för att skapa positiva synergier med
vår nuvarande verksamhet, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i
Götenehus. Genom Swebostad breddar vi vår bas och vårt nätverk för
att tillföra intressanta bostadsprojekt till Götenehuskoncernen. Vi
gör bedömningen att detta är ett såväl strategiskt som finansiellt
attraktivt förvärv, avslutar Claes Hansson.

Götenehus tillträder Swebostad omgående. Andreas Gustafsson kommer
efter förvärvet att kvarstå som VD för Swebostad AB. Han kommer
därutöver, direkt underställd Götenehus VD, också vara en resurs i
olika ledningsfrågor och ingå i koncernens ledningsgrupp.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 10.3 mkr. Därutöver kan en
tilläggsköpeskilling falla ut beroende på antal leveranser på ett
antal identifierade projekt de kommande åren. Den maximala
tilläggsköpeskillingen som kan komma att utbetalas uppgår till cirka
10 mkr.

Götene den 19 februari 2019
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 04,
0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av
de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i
huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför
och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som
marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus
B-aktier är listade på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på
www.gotenehus.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 februari 2019 kl 08.40.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gotenehus-group-ab/r/gotenehus-forvarvar-swebo...
https://mb.cision.com/Main/605/2744301/993670.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.