Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Gränges AB: Gränges delårsrapport januari-september 2017

Stark efterfrågan under tredje kvartalet - investerar i framtida
tillväxt

Tredje kvartalet 2017

· Försäljningsvolymen ökade till 93,0 kton (62,8). Organiskt var
ökningen 4,8 procent. Nettoomsättningen uppgick till 2 728 MSEK (1
859). Försäljningsvolymen i verksamheten som förvärvades under 2016
ökade till 48,9 kton (21,8).

· Justerat rörelseresultat steg med 25,1 procent till 227 MSEK
(181), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,3 procent
(9,7). Verksamheten som förvärvades under 2016 ingår med 70 MSEK
(50).

· Periodens resultat minskade till 151 MSEK (189). Under tredje
kvartalet i fjol ingår en upplösning av skattereserv med 139 MSEK.

· Resultat per aktie efter utspädning sjönk till 2,00 SEK (2,52).
· Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 148 MSEK (-2
285).

Januari - september 2017

· Försäljningsvolymen ökade till 286,5 kton (154,4). Organiskt var
ökningen 5,9 procent. Nettoomsättningen uppgick till 8 701 MSEK (4
662). Försäljningsvolymen i verksamheten som förvärvades under 2016
ökade till 144,7 kton (21,8).

· Justerat rörelseresultat steg med 46,1 procent till 754 MSEK
(516), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,7 procent
(11,1). Verksamheten som förvärvades under 2016 ingår med 232 MSEK
(50).

· Periodens resultat ökade till 500 MSEK (397).
· Resultat per aktie efter utspädning ökade till 6,62 SEK (5,30).
· Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 530 MSEK (-2
150).

· Nettoskulden minskade till 2 280 MSEK per 30 september 2017 (2 722
MSEK per 31 december 2016), vilket motsvarar 1,7 gånger justerad
EBITDA (2,1 gånger per 31 december 2016).

Kommentar från Gränges VD Johan Menckel:

Vi har sett en fortsatt stark efterfrågan i samtliga regioner under
tredje kvartalet. Försäljningsvolymen ökade med 48 procent till 93
kton och det justerade rörelseresultatet förbättrades till 227 MSEK.
Valutakursförändringar, främst en svagare dollar, har påverkat
resultatet negativt med 2 MSEK under kvartalet.

En stark marknad i Kina bidrog till att försäljningen i Asien steg med
9 procent under tredje kvartalet. Ökningen förklaras av bra volymer
till både lokala och globala kunder, och avser till viss del
tidigareläggning av leveranser för fjärde kvartalet. Försäljningen
till kommersiella fordon i Kina har också varit stark. I Europa steg
försäljningen med drygt 3 procent under tredje kvartalet. I Nord- och
Sydamerika fortsatte försäljningsvolymen att öka, men begränsas
fortsatt av att anläggningarna i USA för närvarande producerar nära
kapacitetstaket. Försäljningen av värmeväxlarmaterial till kunder i
fordonsindustrin i Nord- och Sydamerika var 11 procent högre än under
tredje kvartalet i fjol.

Investering i ny kapacitet
I september beslutade vi att ta nästa steg i vår strategiska
tillväxtplan för Nordamerika. Det inkluderar en utbyggnad av
anläggningen i Huntingdon för att möta en ökad efterfrågan inom den
nuvarande produktportföljen. Totalt uppgår investeringen till 110
MUSD över två år. När det gäller aluminiumprodukter för lödda
värmeväxlare planerar vi att inleda ett samarbete med japanska
Mitsubishi Aluminum i Nordamerika.

Nästa generations material ska driva framtida tillväxt
Vi har också tagit ett viktigt steg när det gäller nästa generations
värmeväxlarmaterial. Investeringen i tyska GETEK, som tillverkar
aluminiumgöt med avancerad sprayformningsteknik, innebär att vi kan
adressera en större marknad med innovativa material inom Active
Brazing. Det bedöms bli en viktig produktkategori för Gränges under
kommande år.

Utsikter
Marknaden för värmeväxlarmaterial till fordonsindustrin förväntas växa
under 2017. Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta
fordon kommer att vara oförändrad under fjärde kvartalet jämfört med
i fjol, vilket skulle summera tillväxten för helåret till 2 procent.

Gränges förväntar sig sammantaget en något lägre tillväxttakt än
marknaden under fjärde kvartalet till följd av lägre
försäljningsvolym av värmeväxlarmaterial till fordon i Asien samt
Nord- och Sydamerika. I Europa räknar vi med en tillväxt i nivå med
marknaden. Den amerikanska verksamheten som Gränges förvärvade under
2016 förväntas fortsätta växa under fjärde kvartalet. Förändringar i
valutakurser beräknas få en negativ påverkan på rörelseresultatet
under fjärde kvartalet jämfört med föregående år.

När vi blickar in i 2018, förväntar vi oss en positiv utveckling i
alla våra regioner. Vi kommer att fortsätta fokusera på innovation
och kunderbjudande, hållbarhet samt att säkerställa att vi har både
kapacitet och kapabilitet i våra anläggningar för att möta framtida
efterfrågan. Det inkluderar ökat fokus på produktutveckling för
eldrivna fordon där vi ser en god tillväxtpotential. Vi är fast
beslutna att fortsätta att växa med hållbar lönsamhet de kommande
åren.

Johan Menckel, VD Gränges

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges
delårsrapport för januari-september 2017 vid en webbsänd
telefonkonferens torsdagen den 26 oktober 2017 kl 10.00.

Webbsändningen går att följa på www.granges.com/sv/investerare. För
att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 856 642 661
(Sverige), +44 203 194 0544 (Storbritannien) eller +1 855 269 2604
(USA). Ring gärna ett par minuter innan telefonkonferensen startar.
Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt
SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com
Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 26 oktober
2017 kl. 07.30 CEST.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter
för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material
för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en
marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar
och marknadsför avancerade material som förbättrar dels
effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos
slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner
är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna
i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton.
Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder
SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om
Gränges finns på granges.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/granges-ab/r/granges-delarsrapport-januari-sep...
http://mb.cision.com/Main/10545/2376055/741955.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.