Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Gränges AB: Halvårsrapport 2018

Fortsatt god utveckling under andra kvartalet

Andra kvartalet 2018

· Försäljningsvolymen ökade med 0,5 procent till 99,1 kton (98,7).
Nettoomsättningen steg till 3 443 MSEK (3 081).

· Justerat rörelseresultat steg med 3,9 procent till 301 MSEK (290),
290), med en justerad rörelsemarginal om 8,7 procent (9,4). Kostnader
för amerikanska strafftullar på importer från Kina ingår med 27 MSEK.

· Periodens resultat ökade till 214 MSEK (192).
· Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,84 SEK (2,55).
· Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 125 MSEK
(307) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -166
MSEK (-61) och ökat rörelsekapital om -135 MSEK till följd av
amerikanska sanktioner mot en av Gränges leverantörer.

Första halvåret 2018

· Försäljningsvolymen ökade med 0,4 procent till 194,2 kton (193,5).
Nettoomsättningen steg till 6 514 MSEK (5 973).

· Justerat rörelseresultat steg med 10,6 procent till 583 MSEK
(527), med en justerad rörelsemarginal om 8,9 procent (8,8).
Kostnader för amerikanska strafftullar på import från Kina ingår med
27 MSEK.

· Periodens resultat minskade till 381 MSEK (349) och inkluderar
jämförelsestörande poster om -64 MSEK samt resultatandel från joint
ventures om 22 MSEK.

· Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,05 SEK (4,63).
· Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till 318 MSEK
(382) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -289
MSEK (-106) och ökat rörelsekapital om -135 MSEK till följd av
amerikanska sanktioner mot en av Gränges leverantörer.

· Nettoskulden ökade till 2 621 MSEK per 30 juni 2018 (2 292 MSEK
per 31 december 2017), vilket motsvarar 2,0 gånger justerad EBITDA1
(1,8).

VD Johan Menckel kommenterar rapporten:

Gränges har fortsatt att utvecklas väl under andra kvartalet 2018.
Försäljningsvolymen uppgick till 99,1 kton, vilket var något högre än
i fjol och i linje med förväntningarna. Det justerade
rörelseresultatet ökade till 301 MSEK, och inkluderar kostnader om 27
MSEK relaterade till de amerikanska straff- och utjämningstullarna på
import av valsad aluminium från Kina. Vi har samtidigt haft fortsatt
positiva effekter av en bra metallhantering, förbättrad produktivitet
i Europa och prishöjningar i Nordamerika. Valutakursförändringar har
påverkat det justerade rörelseresultatet positivt med 16 MSEK under
andra kvartalet 2018.

I Asien steg försäljningsvolymen med 0,9 procent under andra
kvartalet, vilket var en lägre takt än marknaden. I Kina steg
försäljningen till fordonsindustrin med 4,4 procent under kvartalet.
Sett till första halvåret 2018 har Gränges haft en högre
försäljningstillväxt än marknaden i Kina och Indien. I Europa steg
försäljningen av värmeväxlarmaterial med 3,2 procent under andra
kvartalet, medan försäljningen av industriprodukter var lägre. I Nord
och Sydamerika var försäljningen i nivå med andra kvartalet i fjol.
Den lokala efterfrågan i USA är fortsatt mycket god och har ökat
ytterligare efter att importtullar införts på valsade
aluminiumprodukter från Kina. Den redovisade försäljningsvolymen av
värmeväxlarmaterial importerade från Sverige och Kina till USA är
något högre än föregående år.

Under första kvartalet 2019 kommer produktionen i vår fabrik I
Newport, Arkansas, återupptas. Fabriken tillverkade aluminiumfolie
för konsumentapplikationer fram till 2015 och har därefter i huvudsak
varit stängd med en mycket begränsad verksamhet inom ytbehandling.
Investeringen för att uppgradera nuvarande valsverk och utrustning
uppgår till 26 MUSD, och redan från 2019 förväntar vi oss ett
positivt bidrag till resultatet.

Utsikter
Den globala fordonsmarknaden förväntas fortsätta att växa under 2018.
Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta fordon kommer
att öka med 2 procent globalt under året. Under tredje kvartalet
enskilt spås tillväxten bli 4 procent, enligt IHS.

Gränges förväntar sig en stabil försäljningsvolym för
värmeväxlarmaterial till fordon i alla regioner under tredje
kvartalet. Antalet byggstarter i USA förväntas visa fortsatt god
tillväxt i det kommande kvartalet, vilket är gynnsamt för våra
HVAC-produkter där vi förutspår tillväxt med låga ensiffriga tal.

När vi blickar framåt under 2018 kommer vi att fortsätta arbeta aktivt
med innovation och ett hållbart kunderbjudande, vilket inkluderar
ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon där vi ser en god
tillväxtpotential. Ett annat viktigt område är att säkerställa att vi
har både kapacitet och kapabilitet för att möta framtida efterfrågan.
Vi arbetar för närvarande aktivt med att etablera ny kapacitet i USA
genom att bygga ut anläggningen I Huntingdon och återuppta
produktionen i fabriken i Newport. Totalt innebär dessa initiativ att
vi adderar 60 kton i ny kapacitet I under andra halvåret 2019. Vi ser
även över kapacitetsbehovet I Asien och Europa. Här utvärderar vi
olika vägar framåt. Vi är fast beslutna att fortsätta att växa med
hållbar lönsamhet de kommande åren.

Johan Menckel
VD Gränges

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges
halvårsrapport för januari-juni 2018 vid en webbsänd telefonkonferens
torsdagen den 19 juli 2018 kl 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i
telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 51999355 (Sverige), +44 203
1940550 (Storbritannien) eller +1 8552692605 (USA). Ring gärna ett
par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på
engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Grennfelt SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com Telefon +46 (0) 702 90 99 55

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 19 april
2018 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter
för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material
för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en
marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar
och marknadsför avancerade material som förbättrar dels
effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos
slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt
Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och
USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1
600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på
granges.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/granges-ab/r/halvarsrapport-2018,c2577969
http://mb.cision.com/Main/10545/2577969/880627.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.