Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Grängesberg Exploration Holding AB: GRANGEX inleder teckningsperioden av teckningsoption TO4

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 i Grängesberg Exploration Holding AB (GRANGEX) kan nu utnyttja dessa. Teckningstiden pågår under perioden 1 - 30 november 2021.

I samband med den publika nyemissionen som Grängesberg Exploration Holding genomförde i december 2020 utgav Grängesberg Exploration Holding 648 900 000 teckningsoptioner av serie TO4. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 äger rätt att för varje (1) teckningsoption av serie TO3 teckna en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding under perioden 1 - 30 november 2021 till en kurs om 0,066 SEK per ny aktie. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 har även rätt att under perioden 3 - 31 januari 2022 teckna en (1) ny aktie i Grängesberg Exploration Holding till en kurs om 0,072 SEK per ny aktie.

Vid full teckning tillförs Grängesberg Exploration Holding cirka 42,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna TO4 är noterade och föremål för handel på NGM Nordic SME fram till och med slutet av januari 2022 (Grängesberg Exploration Holding TO4, ISIN kod: SE0015346366).

Direktregistrerade innehavare

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 30 november 2021, enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (t.ex. innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den tisdagen den 30 november 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De fullständiga villkoren för Grängesberg Exploration Holding TO4, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur innehavare av teckningsoptioner av serie TO4 går till väga finns tillgängliga på www.grangesbergexploration.se.

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor

Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare med frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Hagberg & Aneborn Fondkommission

Tel: 08-408 933 50

E-post: info@hagberganeborn.se

Grängesberg Exploration Holding AB

Paul Johnsson, CFO

Tel: 070 777 69 76

E-post: paul.johnsson@grangesbergexploration.se

G&W Fondkommission

Tel: 08-503 000 50

E-post: info@gwkapital.se

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, CFO, tel. +46 70 777 69 76

Författare Cision