Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Greater Than: Sammandrag av kvartalsredogörelse 2016-01-01 till 2016-09-30

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG

KVARTAL 3, 2016-07-01 till 2016-09-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 795 (837)

Rörelseintäkter: 1 638 (1 180)

Periodens resultat: -2 517 (-2 207)

Resultat per aktie före och efter utspädning*: -0,34 (- 0,29)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 204 (283)

Periodens resultat: -2 301 (-1 927)

9 MÅNADER, 2016-01-01 till 2016-09-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 2 699 (3 324)

Rörelseintäkter: 4 613 (4 381)

Resultat efter skatt: -7 981 (- 7 563)

Resultat per aktie efter skatt*: -1,07 (- 1,01)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 836 (1 409)

Resultat efter skatt: -7 405 (- 6 634)

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period förra året

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 7 490 456 aktier
2016-09-30.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i
samband med detta grundades koncernen.

I koncernen ingår Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than
S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr.
556608-3258).

VD HAR ORDET

Greater Than har över 12 års erfarenhet av att profilera förare, ett
helt företag har ägnat sitt liv åt att utveckla teknologi för att
förstå vad som händer i bilen under färd. Idag kan vi med hög
precision bedöma och prissätta risk för varje enskild biltur - i
realtid. Vår vision är att i framtiden även kunna förutse och undvika
olyckor.

Greater Than har parallellt med forskningen hela tiden tillhandahållit
uppskattade tjänster till europeiska transportföretag,
tjänstebilsflottor och konsumenter. Tjänster som har hjälpt våra
kunder att spara miljontals kronor och besparat atmosfären med
miljontals kilo av onödiga CO2-utsläpp.

Redan år 2006 drogs planerna upp för en ny bilförsäkring, en
försäkring som utgick från konsumentens behov och som inte hämmades
av gamla affärsmodeller. Vi har analyserat över 2,6 miljarder körda
kilometer över hela världen. Våra algoritmer och profileringsmetoder,
har med hjälp av artificiell intelligens, tagit triljoners
automatiska beslut - allt för att förstå hur förare reagerar i de
olika situationer som bilister ställs inför. En lång, intressant och
oerhört lärorik resa, fylld med erfarenheter som nu omsätts till en
produkt för konsumenten.

Efter en så lång resa känns det häftigt att vi nu har ett samarbete
med Moderna Försäkringar. Ett samarbete som syftar till att
revolutionera bilförsäkringen och ge konsumenten en helt ny
upplevelse. Hela teamet är helt begeistrade i möjligheten att få
arbeta ihop med en så driven och innovativ organisation som Moderna.
Att arbeta ihop med krävande, kompetenta och dynamiska människor gör
att vi som företag växer i förmåga att leverera kvalitet och
innovation.

På tal om dynamik, så har vi det här kvartalet även haft förmånen att
inleda samarbetet med Holmgrens Bil, ett av Sveriges ledande
bilhandelsföretag. Även här möts vi av engagerade, smarta och
kreativa människor. Tillsammans kommer vi att ge konsumenter nya
digitala upplevelser som gör livet enklare och billigare som
bilägare.

Vi står helt enkelt inför en spännande framtid!

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Greater Than ingick i ett exklusivt joint venture med Moderna
Försäkringar. Tillsammans ska bolagen introducera den banbrytande
bilförsäkringen på Enerfys plattform. Samarbetet består av att
Moderna levererar försäkringstjänsten som risk- och skadereglering
samt att Greater Than tillhandahåller den tekniska plattformen som
kan bedöma risk i realtid.

En av Sveriges ledande bilhandlare, Holmgren Group AB, gick in som
investerare i Greater Than med ett konvertibelt lån om 10 miljoner
kronor. Bolaget fokuserar på bilförsäljning och har 26
bilanläggningar på 16 orter i Sverige. Holmgren Group investerar
bland annat på grund av att de tycker Greater Than har en väldigt
spännande försäkringslösning och ser att tekniken som Greater Than
har utvecklat kan komma att kunna bli ett värdefullt verktyg för
dotterbolaget, Holmgrens bilar, att arbeta med.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Greater Thans styrelseordförande, Lars Berg, valde att investera i
bolaget genom att nyttja sitt optionsavtal om 20 000 aktier för att
öka sitt aktieinnehav i bolaget.

Holmgren Group, som i somras klev in som investerare i Greater Than
med ett konvertibelt lån på 10 miljoner kronor konverterade lånet
till aktier 2016-11-15.

Greater Than vann förstapris i tävlingen E-Prize i kategorin "Hållbara
Transporter" som ordnades av magasinet Veckans Affärer och elbolaget
EON under Hållbarhetsdagen.

Bolaget släppte en ny och uppdaterad version av Enerfyappen för
befintliga kunder. Produkten är nu mer anpassad för den enskilde
individen med en uppdaterad design och förbättrad användarupplevelse.

Bolagets vd, Liselott Johansson, deltog under konferensen Eco Summit i
London och talade om Greater Thans miljöpåverkan och hur produkten
Enerfy kan bidra till minskandet av CO2-utsläpp.

VD KOMMENTERAR PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Bolaget har stärkt kassan genom att Holmgren Group har gått in med ett
konvertibelt lån om 10 miljoner kronor. Bolaget har i Q3-redogörelsen
bokfört hela beloppet om 10 miljoner som ett lån. Holmgren Group har
efter periodens utgång meddelat att de önskar konvertera lånet till
aktier, vilket betyder att konvertibeln kommer att slutregleras under
Q4.

Bolaget har stärkt kassan ytterligare genom ett lån om 4 miljoner
kronor från Almi.

Bolagets personalkostnader har ökat i takt med att fler har anställts.
Det är framförallt inom marknadsföring, försäljning och utveckling
som bolaget har utökat teamet.

Intäkterna har sjunkit under perioden då bolaget inte valt att satsa
lika mycket på försäljning till transportbolag.

PRINCIPER FÖR KVARTALSREDOGÖRELSENS UPPRÄTTANDE

Greater Than AB har tillämpat Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR

2012:1 (K3). Redogörelsen har upprättats i enlighet med villkoren för
listning på AktieTorget.

Moderbolaget

Apportemission vid bolagets bildande redovisas till verkligt värde.

Koncern

Eftersom dotterbolaget Greater Than S.A. och dess svenska dotterbolag
Greater Than Svenska AB har förvärvats av Greater Than AB och utgör
ett rörelseförvärv mellan bolagen under samma bestämmande inflytande
upprättas koncernredovisning på historiska värden.

UTESTÅENDE AKTIER

Greater Than AB listades i juni 2014 på AktieTorget. Totala antalet
aktier och röster i Greater Than AB uppgår till 7 490 456 aktier vid
tidpunkten 2016-09-30.

Bolaget innehar inte några egna aktier.

GRANSKNING AV REVISOR

Kvartalsredogörelsen har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

Kvartalsredogörelse Q3 21 november 2016
Bokslutskommuniké 22 februari 2017
Bolagstämma 17 maj 2017

AVLÄMNANDE AV KVARTALSREDGÖRELSE Q3 2016

Stockholm, 21 november 2016

Styrelsen - Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande
Karin Forseke, Styrelseledamot
Sten Forseke, Styrelseledamot
Roger Karlsson, Styrelseledamot
Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör,
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu, www.enerfy.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/greater-than/r/sammandrag-av-kvartalsredogorel...
http://mb.cision.com/Main/11629/2127381/593067.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.