Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Green Landscaping: Delårsrapport april-juni 2019

"Stabilt kvartal och integrationen av Svensk Markservice fortsätter
enligt plan"

Delårsrapport Q2 2019
(https://mb.cision.com/Public/16824/2890017/ab285088a24ab2e3.pdf)Delårsrapport
Q2 2019
(https://mb.cision.com/Public/16824/2890017/ab285088a24ab2e3.pdf)April-juni
2019

· Omsättningen i kvartalet uppgick till 532,3 (317,9) mkr, en ökning
med 67,4 procent.

· Organisk tillväxt uppgick till -0,6 procent. Rensat för
säsongsvariationer var tillväxten 1,0 procent.

· Justerad EBITA uppgick till 34,9 (26,3) mkr. En ökning med 32,7
procent.

· Justerad EBITA marginal uppgick till 6,7 (8,3) procent.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,5 (9,1)
mkr. Kassaflödet påverkades positivt med 12,6 mkr pga. IFRS 16.

· Resultat per aktie uppgick till 0,40 kronor. Resultat per aktie
efter utspädning uppgick till 0,40 kronor.

· Jämförelsestörande poster uppgick till 8,7 (0,4) mkr vilket härrör
från noteringskostnader och integrationen av Svensk Markservice.

· Påverkan av IFRS 16 på EBITA uppgick till 0,1 mkr och 0 i
nettokassaflöde.

· I april genomfördes ett listbyte till huvudlistan Nasdaq
Stockholm.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Green Landscaping fortsätter andra kvartalet 2019 med tillväxt och
lönsamhet enligt plan. Omsättningen under kvartalet uppgick till
532,3 mkr, motsvarande en ökning med 67,4 procent. Fokus i andra
kvartalet har främst legat på integrationen av Svensk Markservice och
att leverera god kvalitet till våra kunder.

Justerad EBITA uppgick till 34,9 (26,3) mkr, en ökning med 32,7
procent. Marginalen var 6,7 (8,3) procent, en minskning med 1,6
procentenheter. Huvudorsaken till minskningen är förvärvet av Svensk
Markservice, som har en lägre vinstmarginal än gruppen i övrigt.

Vi har i samband med flytten till Nasdaq Stockholm stärkt den interna
kontrollen med bland annat en mer restriktiv vinstavräkning. Vinsten
förväntas därför vara jämnare mellan andra och tredje kvartalet
jämfört med föregående år.

Kassaflödet var från den löpande verksamheten 67,3 (9,7) mkr under
första halvåret vilket är betydligt starkare än föregående år, också
det enligt plan.

Fortsatt positiva effekter av integrationen
I samband med förvärvet av Svensk Markservice kommunicerade vi
förväntade synergier om 25 mkr på årsbasis till 2020. Per sista juni
är synergier om 25 mkr realiserade till den tidigare kommunicerade
kostnaden om 20 mkr. Vi ser redan nu under 2019 positiva effekter av
synergierna. Integrationsarbetet kommer att fortsätta inom ramen för
den löpande verksamheten. Jag är mycket nöjd över hur effektivt
organisationen levererat i integrationsarbetet hittills.

Förvärv
I kvartalet förvärvades Mark & Trädgård Skottorp, en affär som stärker
koncernens ställning ytterligare inom grönyteskötsel och landscaping
i Halland och Skåne.

Vi har en fortsatt tydlig ambition att konsolidera utemiljöbranschen i
Sverige och för dialoger med flertalet intressanta
förvärvskandidater.

Integration genom en vinnande kultur
Vi bygger fortsatt vidare på den entreprenörsanda som genomsyrar vår
kultur och som är en viktig del för en framgångsrik integration.
Under hösten startar en ledarskapsutveckling där mer än 170 ledare
från hela koncernen kommer att delta. Vi gör också en satsning på
framtida ledare i koncernen där vi lägger stort fokus på att öka
antalet kvinnor i ledande befattning.

Green Landscaping fortsätter sin resa med fokus på hög kundnytta,
långsiktig hållbarhet och kvalitet.

Presentation av rapporten

Green Landscapings VD Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer
presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 28 augusti
klockan 10.30 CET.

Deltagare ringer in på +46 8 505 583 66

Presentationen kan följas via webcast
https://financialhearings.com/event/12029.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2019 klockan 08:00 CET.

För ytterligare information:

Johan Nordström, VD, 070-838 58 12,
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19,
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och
finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders
utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta,
långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200
anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För
mer information besök www.greenlandscapinggroup.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/green-landscaping/r/delarsrapport-april-juni-...
https://mb.cision.com/Main/16824/2890017/1096485.pdf
https://mb.cision.com/Public/16824/2890017/b289bcd2a9581f0d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.