Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

Green Landscaping: Förändring av antal aktier och röster i Green Landscaping Group AB (publ)

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska
svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller
röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i
aktuell månad.

Per den 31 juli 2019 finns det totalt 36 011 057 aktier och röster i
Green Landscaping Group AB (publ) ("Green" eller "Bolaget").

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av
styrelsens beslut att emittera totalt 161 394 nya aktier med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare
kommunicerade förvärvet av Mark & Trädgård Skottorp AB.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Green Landscaping Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli
2019 kl. 07:00 CET.

Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping, +46 701 08 70 19
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och
finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders
utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta,
långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200
anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För
mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/green-landscaping/r/forandring-av-antal-aktie...
https://mb.cision.com/Main/16824/2871615/1083742.pdf

Författare Cision News