Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

Grieg Seafood ASA Q1 2014: Sterkt marked og høye laksepriser

Hovedtrekk - 1. kvartal 2014

* Sterke laksepriser driver resultatet for 1. kvartal.
* EBIT før biomassejusteringer på 140 MNOK, mot 51 MNOK i 2013.
* Sjøproduksjon bedre enn i 2013 som følge av bedre temperaturforhold og
forbedret fiskehelsestatus.
* Vesentlig lavere kostnader i Skottland og noe lavere kostnader i Finnmark.
* Det er som tidligere meldt tatt ekstraordinære kostnader knyttet til
smoltnedskrivning i Canada og stormskade i Sør-Norge. Dette belaster
resultatet i kvartalet med totalt 26 MNOK.
* Grieg Seafood Finnmark innstilt positivt på samtlige 4 grønne
lisenssøknader (april 2014).

Resultat 1. kvartal 2014
Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble 140,1 MNOK i 1. kvartal
2014, sammenlignet med 51,1 MNOK i 2013. Slaktevolumet i 1. kvartal 2014 var
13 095 tonn. Dette er marginalt lavere enn i samme kvartal i 2013 og noe mer
enn tidligere guidet.

Forbedringen i resultatet er en konsekvens av høyere laksepriser og forbedret
drift. Som meldt i forbindelse med fremleggelse av 4. kvartalsresultatet for
2013, er det i 1. kvartal tatt nedskrivninger på smolt i Canada, og
resultatet er også ekstraordinært svakt i Rogaland som følge av en stormskade
på et anlegg. Dette belaster resultatet i kvartalet med totalt 26 MNOK.

Produksjonskostnadene er vesentlig lavere i Skottland og noe lavere i Finnmark
i dette kvartalet sammenlignet med samme periode i 2013. Både Rogaland og
Canada har høyere underliggende produksjonskostnader enn i samme periode i
2013, også justert for de negative hendelsene i dette kvartalet. Generelt er
det økende underliggende kostnader i lakseoppdrett som følge av økte
fôrkostnader og økte helse-, behandlings- og beredskapskostnader.

Det har vært uvanlig høye sjøtemperaturer i Norge i denne vinteren, noe som
har ført til en god del høyere produksjon enn i samme periode i 2013. De
uvanlige værforholdene i kvartalet har imidlertid vært utfordrende og
negative for Rogaland og Shetland med mye storm og tapte fôringsdager til
tross for høyere temperaturer.

Tilbudet av laks globalt økte med i overkant av 4%, i kvartalet, noe mer enn
forventet. Samtidig har etterspørselen vært god, noe som har medført
rekordhøye priser.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble 118,8 MNOK sammenlignet med
24,6 MNOK i 1. kvartal 2013. Resultatet før skatt inkl. biomassejusteringer
ble 72,1 MNOK. Kontantstrøm fra drift økte fra 107 MNOK i 1. kvartal 2013 til
130 MNOK i årets første kvartal. Ved utgangen av kvartalet var konsernets
egenkapitalandel på 44% og netto rentebærende gjeld på 1 380 MNOK.

Konsernets driftsinntekter ble 623,6 MNOK i 1. kvartal 2014, en økning på
20,6% sammenlignet med samme periode i 2013.

Prisøkningen var på 27,2%, mens volum¬reduksjonen var på 4,5% sammenlignet med
1. kvartal 2013. Prisøkningen har for Grieg Seafoods vedkommende vært svakere
enn den gjennomsnittlige spotprisøkningen. I tillegg til noe negativ effekt
av kontrakter, skyldes dette negativ effekt ved nødslakting i Rogaland, svak
prisoppnåelse i Skottland og lav superiorandel i Canada.

Styret i Grieg Seafood vil be generalforsamlingen om utbyttefullmakt i
selskapets generalforsamling som avholdes 11. juni 2014.

Konsernets EBIT før biomassejusteringer, og inkl. tidligere meldte
ekstraordinære kostnader knyttet til hendelsene i Rogaland og Canada, ble
10,70 NOK/kg (3,72 NOK/kg). Rogaland fikk et driftsresultat på 9,52 NOK/kg
(8,05 NOK/kg). Resultatet i Rogaland påvirkes negativt av stormskade på et
anlegg tilsvarende 7,95 NOK/kg. Finnmark fikk et driftsresultat på 15,94
NOK/kg (4,93 NOK/kg). Driftsresultat på Skottland ble 10,08 NOK/kg (-2,93
NOK/kg), mens i Canada ble driftsresultatet -5,44 NOK/kg i Q1 2014
sammenlignet med 2,57 NOK/kg i Q1 2013. Resultatet i Canada påvirkes negativt
av smoltnedskrivning tilsvarende 8,6 NOK/kg. Ocean Quality fikk et
driftsresultat på totalt 6,2 MNOK (0,8%) mot 8,7 MNOK (1,5%) i samme periode
i 2013.

Fremtidsutsikter
Markedet har gjennom 1. kvartal vært sterkt med rekordhøye priser, selv om
også det globale tilbudet var noe høyere enn tidligere forventet. Dette
vitner om en fortsatt sterk etterspørsel etter laks globalt.

Vinteren 2014 har vært mildere enn normalt, med høyere sjøtemperaturer og
bedre tilvekst enn normalt. Dette vil føre til noe økning i forventede
slaktevolumer, og vi forventer en større økning i slaktevolumet, spesielt i
Norge i resten av året, enn i årets første kvartal. Dette vil med stor
sannsynlighet medføre at lakseprisene vil gå noe ned sammenlignet med de
rekordhøye prisene vi har hatt i årets første 3 måneder. Det forventes
likevel ikke en tilbudsøkning for resten av året, som er høy sammenlignet med
den historiske langsiktige etterspørselsveksten. Som følge av lav totalt
uutnyttet produksjonskapasitet er det mindre muligheter for sterk
tilbudsvekst nå enn tidligere, og det er følgelig gode markedsutsikter også
for 2015.

De nye grønne lisensene i Norge vil fullt utnyttet medføre 4-5% økning i
lakseproduksjonen i Norge. Det forventes ikke at dette vil ha særlig effekt
før fra 2015.

Grieg Seafood forventer å slakte 69 000 tonn i 2014. Dette er i tråd med
foregående guiding, men med noe endring i fordeling mellom regionene.
Forventet slaktevolum i 2. kvartal 2014 er 17 500 tonn, sammenlignet med 14
398 tonn i samme periode i 2013. Det vesentligste av økningen kommer i
Skottland.

Kostnadene i Rogaland har vært uvanlig høye i 1. kvartal 2014 og forventes å
gå ned fremover. I Canada vil også kostnadene normaliseres etter hvert som
underliggende produksjon øker. De smoltutsett som er nødvendig for å
reetablere et slaktevolum i størrelsesorden 15 000 tonn i BC er gjennomført
per mai 2014.

Med en positiv innstilling på konsernets 4 søknader om grønne lisenser i
Finnmark, har Grieg Seafood ytterligere organisk vekstpotensial i tiden som
kommer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

- Adm. direktør Morten Vike (mobil: 994 911 65)
- Finansdirektør Atle Harald Sandtorv (mobil: 908 45 252)

For mer informasjon, sewww.griegseafood.com.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

GSF Q1 2014 presentation
http://hugin.info/138681/R/1785613/612365.pdf
GSF Q1 2014 rapport
http://hugin.info/138681/R/1785613/612373.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Grieg Seafood ASA via Globenewswire

HUG#1785613

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.