Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Grieg Seafood ASA: Q4 2015 - gode marginer i Norge og BC

Hovedtrekk - 4. kvartal 2015

* Grieg Seafood (GSF) har en operasjonell EBIT p? MNOK 43 i Q4 2015, hvorav
Norge utgj?r MNOK 96 (10,6 i EBIT/kg).
* Sterkt marked med ?kende priser mot slutten av kvartalet.
* Stabil produksjon i Finnmark og BC. Noe svakere i Rogaland.
* Utfordringer med alger og lus gav ogs? i Q4 h?y d?delighet og svak
produksjon p? Shetland. Produksjonssyklusen i denne regionen endres fra 24
til 18 m?neder for ? ta ned den biologiske risikoen.
* Konsernets slaktevolum i Q4 2015 ble 15 279 tonn sl?yd vekt. For hele 2015
er tilsvarende tall 65 398 tonn.
* Volumguidingen for 2016 opprettholdes med 70 000 tonn.
* Obligasjonsl?n p? MNOK 400 ble refinansiert med bankgjeld i Q4.

Resultat 4. kvartal 2015

Konsernets driftsresultat f?r biomassejusteringer ble MNOK 43 i 4. kvartal
2015, sammenlignet med MNOK 130 2014. Slaktevolumet i 4. kvartal 2015 var 15
279 tonn mot 15 941 tonn tilsvarende kvartal i fjor.

Resultatet f?r skatt og biomassejusteringer ble MNOK 5,5, sammenlignet med
MNOK 132,3 i 4. kvartal 2014.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 189 i 4. kvartal 2015, en ?kning p? 14%,
sammenlignet med samme periode i 2014. Volumet er redusert med 4%.

Laksemarkedet er sterkt, og prisene har ?ket gjennom kvartalet. Det
amerikanske markedet har imidlertid ogs? v?rt svakt i dette kvartalet.
UK-markedet er fortsatt presset p? grunn av sterkt GBP. Selskapet har hatt f?
priskontrakter i Q4 2015.

GSF sitt Q4 2015-resultat er preget av sv?rt h?ye kostnader p? Shetland,
grunnet h?y d?delighet, samt ufordelaktig GBP. I Norge er det sm? enderinger
i kostnadene sammenlignet med forrige kvartal. I BC g?r kostnaden ned.

Tiltak for ? ?ke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et m?l at kostnadsniv?et i GSF skal ned p? et bransjegjennomsnitt eller
lavere. Det er ogs? et m?l ? ?ke produksjonen med 10% ?rlig i perioden
2017-2019.

GSF har behov for ? effektivisere driften. Dette inneb?rer b?de ?ket
produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader m?lt per kg.
F?lgende tiltak gjennomf?res:

Det settes ut st?rre smolt som gj?r det mulig ? ta ned produksjonstiden i sj?.
Ogs? antall smolt ?kes.

Gr?nne lisenser blir implementert i Finnmark i l?pet av 2016. Det er ogs? et
generelt fokus p? MTB-utnyttelse og ?ket produksjon i hele gruppen.

I BC blir det anskaffet oksygenutstyr for ? redusere den negative effekten av
perioder med lavt oksygenniv?.

Det gjennomf?res et innkj?psprosjekt som skal ta ned innkj?pskostnaden med 10%
(f?r er ikke regnet med her).

Det er gjennomf?rt endringer i organisasjonen som skal ?ke fokuset p? drift.
Alle stabsfunksjoner er samlet i Bergen. Alle IT-systemer er standardisert i
gruppen. Det er ansatt en HR-direkt?r med ansvar for ? utvikle de ansatte i
GSF.

P? Shetland gjennomf?res f?lgende:
Produksjonssyklusen endres fra 24 til 18 m?neder. En vil gjennom denne planen
kunne utnytte de gode lokalitetene bedre. Mindre gode lokaliteter vil bli
lagt midlertidig brakk, og bemanningen p? sj? vil bli redusert.

Det gjennomf?res ogs? en reduksjon av antall ansatte p? slakteriet i denne
regionen.

Rognkjeks implementeres som et virkemiddel mot lus. Overv?king av alger blir
ogs? et fokusomr?de.

Videre har styret vedtatt ? sette i gang en strategisk gjennomgang av
selskapets virksomhet p? Shetland.

Fremtidsutsikter

Det er forventninger om redusert tilbud, og dermed et sterkt laksemarked i
tiden fremover. Dette gjelder ogs? US-markedet.

GSF opprettholder slaktevolumet for 2016 med 70 000 tonn. Finnmark ?kes med 1
000 tonn, mens Shetland tas ned med tilsvarende mengde. Norge utgj?r 61% av
slaktevolumet for 2016, mot 53% i 2015.

Vedlagt f?lger selskapets rapport og presentasjon for Q4 2015.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

- CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)

- CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven ?5-12

GSF Q4 2015 presentation
http://hugin.info/138681/R/1987063/729213.pdf
GSF Q4 2015 rapport
http://hugin.info/138681/R/1987063/729212.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Grieg Seafood ASA via Globenewswire

HUG#1987063

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.