Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-12

Gripen Oil & Gas: Delårsrapport, 3:dje kvartalet 2015

Finansiell sammanfattning:

· Koncernen har inga intäkter att rapportera under det andra
kvartalet och de första nio månaderna av 2015, resultat efter skatt
för det tredje kvartalet uppgick till -0,4 MSEK (-1,1) och resultatet
per aktie uppgick till -0,004 SEK (-0,01).

· Resultat efter skatt för koncernen under de första nio månaderna
2015 uppgick till -2,3 MSEK (-3,2) och resultat per aktie uppgick
till -0,02 SEK (-0,03)

· Likvida medel uppgick till 1,3 MSEK (6,2) vid utgången av
september 2015.

· Bolagets kapitalförbrukningstakt har sänkts avsevärt under det
andra och tredje kvartalet 2015.

Operationell sammafattning:

Trots mindre prisökningar i början av september och oktober har
oljepriset fortsatt att hålla sig på en låg nivå under det tredje
kvartalet. En låg efterfrågan i kombination med ett stort utbud av
gas har ytterligare försvagat gaspriserna i norra Europa.
Förutsättningarna på marknaden fortsätter att pressa bolag verksamma
inom prospektering- och produktion av olja och gas. Det nuvarande
marknadsklimatet har resulterat i att företaget i nuläget har valt
att minimera investeringarna i koncernens projekt i Östergötland och
på Gotland.

Kvartalet har präglats av låg aktivitet inom projektområdet avseende
befintliga tillgångar i Östergötland. På Gotland har två rapporter
tagits fram avseende Klasen Kalksten- reservoarernas geologi samt
dess seismiska profil. Detta arbete påvisar att reservoaren kan
sträcka sig bort från befintliga kända "rev".

My Simonsson avgick i oktober som ordförande av personliga skäl.
Företaget framför ett stort tack till Mitt Simonsson för hennes tid
och bidrag till Gripens verksamhet. Den tidigare ledamoten Sven-Erik
Zachrisson utsågs till ordförande fram till nästa årsstämma.

Gripen väntar fortfarande på beslut från de litauiska myndigheterna
avseende tilldelningen av de 4 licensområdena offshore som bolaget
ansökt om tidigare i Litauen.

Bolagets ledning och styrelse arbetar kontinuerligt med att utvärdera
nya affärsmöjligheter och olika alternativ för den fortsatta
utvecklingen av bolaget.

Revisorsgranskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Q4 och bokslutskommuniké 2015: 18 februari 2016

Kontaktinfo:

Stephen Crabtree
T: +46 72 526 69 88
E: info@gripenab.com
W: http://www.gripenab.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gripen-oil---gas/r/delarsrapport--3-dje-kvarta...
http://mb.cision.com/Main/11656/9865984/443796.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.