Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

A Group Of Retail Assets: AGORA OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) ("Agora") offentliggjorde
den 16 september 2016 emission av ett icke-säkerställt obligationslån
om 150 mkr med en löptid om tre år på den svenska marknaden.
Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 650
räntepunkter och har slutligt förfall den 23 september 2019.
Obligationslånet har ett rambelopp om 500 mkr.

Agora har ansökt om notering av obligationslånet på
Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första
handelsdag är den 1 november 2016.

Med anledning av detta har Agora upprättat ett prospekt. Prospektet
har idag den 27 oktober 2016 godkänts av och registrerats hos
Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via
Finansinspektionens (www.fi.se) och Agoras (www.agoraretail.se)
webbplatser samt på begäran i pappersformat på Agoras kontor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Wilner Anderson, VD
Tel: 0706-08 80 80, e-post: wilner.anderson@agoraretail.se
Agneta Segerhammar, CFO
Tel: 0730-32 24 00, e-post: agneta.segerhammar@agoraretail.se

Fastighetsföretaget AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB) (publ)
- som är listat på Nasdaq First North - fokuserar på
detaljhandelsfastigheter. Affärsidén är att våra hus och platser ska
vara de mest attraktiva mötes- och handelsplatserna på orten. Bolaget
har 23 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd yta av cirka 270 000
kvadratmeter till ett värde av cirka 4,3 miljarder kronor. Målet är
att fortsätta växa både på befintliga orter och nya. Remium Nordic AB
är AGORAS Certified Adviser. www.agoraretail.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets/r/agora-offentliggor-...
http://mb.cision.com/Main/12631/2110196/581244.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.