Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

A Group Of Retail Assets: DELÅRSPERIODEN JANUARI-MARS 2016

Agora uppvisar ett positivt resultat första kvartalet 2016.
Förvaltningsresultatet uppgick till 8 Mkr och resultat efter skatt
till 9 Mkr.

Delårsperioden

· Resultat efter skatt uppgick till 9 Mkr (-16) vilket motsvarar
0,31 kr per stamaktie före utspädning (-0,73).

· Hyresintäkterna uppgick till 77 Mkr (77).
· Driftsöverskottet uppgick till 32 Mkr (33).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 8 Mkr (-2).
· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 Mkr
(-21).

· Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 16 Mkr (15).
Väsentliga händelser

· Agora har tecknat ett 15-årigt avtal med Member 24 i Eskilstuna
till ett värde om cirka 16 Mkr, under hyresperioden.

· Från och med första kvartalet 2016 har Agora egen bemanning för
den kommersiella och tekniska förvaltningen samt för den ekonomiska
och administrativa styrningen.

· Dotterbolaget Carolus Retail, som bedriver handel inom
klädhandelsbranschen, avvecklas under 2016. All personal är uppsagd
och sista anställningsdag var den 30 april. Verksamheten gjorde en
förlust på 2 Mkr under 2015. Avvecklingskostnaderna under 2016
uppskattas till cirka 3 Mkr.

Händelser efter periodens utgång

· Agora har sålt byggrätter för bostäder i Vårberg om cirka 6 800
kvm för 21 Mkr.

· Agora har sålt fastigheten Municipet 2 i Sundsvall för 43 Mkr.
VD KOMMENTERAR

Kvartalet visar ett positivt förvaltningsresultat om 8 Mkr. Den allra
största delen av de extra kostnader som är nödvändiga under
startfasen av ett bolag, är nu tagna.

Vi har nu en fulltalig organisation, både centralt och lokalt.
Organisationens fokus är, och har varit, "vad kan vi förbättra?".
Detta fokus kommer att vara centralt för oss, inte bara nu under
årets första månader, utan som en ledstjärna i all vår löpande
verksamhet.

Vi har sålt byggrätter för bostäder i Vårberg, som kommer att skapa
förnyelse och nytt liv i Vårberg Centrum. Vi har renodlat vårt
bestånd genom att sälja en fastighet i Sundsvall, som var "vid sidan
av" vår strategi. Vi renodlar vår verksamhet genom att avveckla
butiksbolaget Carolus Retail. Vi deltar i de samarbeten i olika
kommuner som syftar till gemensam stadsutveckling, där sådant pågår.

För kommande perioder ser jag många både små och stora åtgärder i våra
befintliga hus som kommer att förbättra husens och platsens både
funktion och attraktivitet och därmed vårt resultat, liksom konkreta
möjligheter att förvärva nya, bra fastigheter.

Wilner Anderson

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets/r/delarsperioden-janu...
http://mb.cision.com/Main/12631/2012402/517682.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.