Du är här

2017-05-18

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Delårsrapport januari­­ - mars 2017, korrigerad version

(Korrigeringen jämfört med tidigare publicerad version avser eget
kapital per stamaktie per den 31 december 2016 i tabellen Nyckeltal
på sidan 3 i delårsrapporten)

· Hyresintäkterna ökade med 27 procent till 98 Mkr (77).
· Driftnettot ökade med 41 procent till 45 Mkr (32).
· Förvaltningsresultatet ökade med 88 procent till 15 Mkr (8).
· Resultat efter skatt uppgick till 15 Mkr (9), vilket motsvarar
0,49 kr per stamaktie (0,31).

· Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 14 Mkr (16).
· Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 357 Mkr (3 408).
Väsentliga händelser under perioden

· Agora har tecknat ett tioårigt avtal med Nordic Wellness om en
lokal i Oden mitt i centrala Trollhättan.

· Agora har tecknat ett sexårigt avtal med Subway om en lokal i
kvarteret Caroli i centrala Malmö.

· Agora har tecknat ett avtal med Clear Channel, om cirka 100
digitala skärmar i Agoras gallerior.

· Agora har tecknat ett avtal med Willy's om ökad butiksyta på cirka
900 kvadratmeter gällande butiken i Ekholmen Centrum i Linköping.

· Agora har förlängt avtalet med Systembolaget gällande butiken i
Ekholmen Centrum i Linköping. Förlängningen är på 10 år.

Händelser efter periodens utgång

· Agora har tecknat två hyresavtal gällande lokaler i Kompassen i
Örebro. Etablering av Lily's Burger samt Pitcher's som expanderar
genom att ta in Prison Island.

· Agora har tecknat ett tioårigt avtal med Nordic Wellness om en
lokal i Linnégallerian i Växjö.

· Agora har tecknat ett 14-årigt avtal med O'Learys om en restaurang
med sportaktiviteter i Linnégallerian i Växjö.

KOMMENTARER FRÅN VD
UTHYRNING OCH DIGITALISERING

Under de första månaderna i år har vi gjort ett antal stora
uthyrningar. I Oden i centrala Trollhättan har vi tecknat ett
tioårigt avtal med Nordic Wellness och öppnat ett 1 000 kvadratmeter
stort gym i en tidigare vakant kontorslokal. Ett mycket välkommet
tillskott som stärker vårt serviceutbud.

I kvarteret Caroli i centrala Malmö har vi tecknat ett sexårigt avtal
med Subway. Restaurangen stärker vårt snabbmatsutbud, som är ett steg
i förnyelsen av kvarteret Caroli.

I Ekholmen Centrum i Linköping bygger vi ut 900 kvadratmeter för
Willys som tecknat ett nytt och förlängt avtal med 12 år.
Systembolaget justerar samtidigt sin yta, bygger om sin butik och har
förlängt sitt avtal med 10 år. Åtgärderna förstärker och etablerar
Ekholmen Centrum som ett mycket starkt centrum för dagligvaror och
vardagsärenden för lång tid framåt.

I Centra i centrala Västerås har vi tecknat ett fyraårigt avtal med
restaurangen Twins krog som ett led i förnyelsen av matutbudet i det
absoluta centrum av Västerås.

I Kompassen i centrala Örebro har vi tecknat ett avtal med Prison
Island och ett med Lilys Burger. Prison Island är ett
upplevelsebaserat koncept, tänk "Fångarna på fortet". Lilys Burger är
ett exempel på en mattrend med högkvalitativa hamburgare i häftig
60-talsmiljö. Båda koncepten stärker både vår fastighets och
Stortorgets attraktivitet som Örebros "food district".

I Linnégallerian i centrala Växjö har vi tecknat ett avtal med Nordic
Wellness som tillsammans med kommande förändringar förstärker
fastigheten som en attraktiv destination i innerstadsmiljö. Det här
är ett bra exempel på att i det inre av våra städer går att vara
flexibel och ta till vara konsumenternas förändrade preferenser för
fler aktiviteter inom området hälsa/skönhet.

Som ett led i att förstärka och höja den kommersiella miljön på våra
centrum och att bättre använda gångar och andra allmänna ytor har vi
tecknat ett avtal med Clear Channel, marknadsledande inom digital
reklam, för cirka 100 digitala skärmar i ett antal av våra gallerior.
Det ger våra hyresgäster, annonsörer och oss själva möjligheter till
direkt och effektiv kommunikation med besökarna, och är också en ny
intäktskälla. Just nu medför digitaliseringen i köpcentrum
framförallt ökade möjligheter till besökar- och kundkunskap,
förbättrad kommunikation, säkerhet och styrning och sammanbindning av
fysisk butik och E-handel.

Tillsammans med HUI Research kommer vi inom kort att introducera en
branschgemensam definition av stadskärnan, som ger alla intressenter
både offentliga och kommersiella, möjligheten att fatta beslut om
våra städers inre liv baserat på fakta och statistik.

Marknaden fortsätter att vara gynnsam. Detaljhandelns
försäljningsprognos för 2017 är +3,0 procent enligt HUI Research.

Jag är helt övertygad om relevansen och potentialen i vår affärsidé,
att med attraktivitet som ledstjärna, förbättra detaljhandelsberoende
fastigheter på bra orter. Tillsammans med mycket kunniga och erfarna
medarbetare och starka och engagerade ägare ser jag framåt med stor
tillförsikt.

För ytterligare information:
Wilner Anderson, VD, wilner.anderson@agoraretail.se, +46 70 608 80 80
Agneta Segerhammar, CFO, agneta.segerhammar@agoraretail.se, +46 73 032
24 00

Denna information är sådan information Agora är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-05-18, kl. 8.00
CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) - är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av
detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra
fastigheter ska vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna
på orten. Vi har idag 23 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd
yta av 270 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,3
miljarder kronor, och vi avser att växa på både befintliga och nya
orter. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är
Agoras Certified Adviser.

För mer information www.agoraretail.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/delarsrap...
http://mb.cision.com/Main/12631/2268416/676318.pdf
http://mb.cision.com/Public/12631/2268416/9e5477c41145cc74.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.