Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-02

Guideline Geo AB: Guideline Geo har återupptagit sitt återköpsprogram

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att
bolagets styrelse beslutat att inleda ett nytt återköpsprogram av egna
aktier.

Vid Årsstämman den 27 maj 2014 bemyndigades styrelsen i Guideline Geo AB
(publ) att längst intill nästa årsstämma förvärva upp till 500 000 aktier i
bolaget. Syftet med återköpsprogrammet är att ge styrelsen möjlighet att
anpassa och förbättra företagets kapitalstruktur.

Styrelsen meddelade den 21 mars 2014 sitt beslut att utnyttja bemyndigandet
från Årsstämman 2013 att återköpa upp till 200 000 egna aktier. Under
perioden 21 mars 2014 till och med 27 maj 2014 återköpte Guideline Geo AB
(publ) totalt 64 740 aktier.

Styrelsen har nu beslutat att utnyttja bemyndigandet från Årsstämman 2014 för
att från och med måndagen den 2 juni 2014 återuppta programmet för återköp av
egna aktier. Målsättningen är att uppnå den tidigare beslutade nivån om
totalt 200 000 egna aktier, d v s att längst intill nästa årsstämma förvärva
ytterligare maximalt 135 260 aktier i bolaget. Med dagens aktiekurs motsvarar
det cirka 1,4 MSEK.

Guideline Geo AB (publ) följer NGM:s
börsregler,www.ngm.se/regler-för-bolag-ngm-equity, rörande köp och
försäljning av egna aktier. Dessa regler anger bl a att:

”Bolagets köp eller försäljning av egna aktier får, med undantag för
blockaffärer, under en dag uppgå till högst 25 procent av den genomsnittliga
dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka
under vilket köpet eller försäljningen äger rum.”

Aktier kommer att förvärvas på NGM Equity till ett pris inom det vid varje
förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. På NGM:s
hemsida:www.ngm.se/overvakning/aterkop/publiceras löpande information om
antal återköpta aktier.

Guideline Geo AB (publ) innehar per den 27 maj 2014 totalt 64 740 aktier i det
egna bolaget. Totalt antal aktier i Guideline Geo AB (publ) uppgår till 7 505
179 st.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 593 22 75

www.guidelinegeo.com

Informationen är sådan som Guideline Geo AB ska offentliggöra enligt lagen om
värde- pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2014 klockan 15:00.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.