Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Guideline Geo: Guideline Geo AB (publ) avyttrar innehav i intressebolaget Aarhus GeoSoftware

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar
att bolaget avyttrar samtliga aktier i intressebolaget Aarhus
GeoSoftware. Avyttring påverkar inte det fortsatta operationella
samarbete mellan bolagen som byggts upp de senaste åren.

Aarhus GeoSoftware är ett ledande programvarubolag med kontor i Århus
i Danmark. Bolaget är en avknoppning från Aarhus universitet och har
ledande programvaruprodukter för tolkning och visualisering inom
geofysik. Guideline Geo förvärvade 50% av Aarhus GeoSoftware hösten
2016 och bolaget har sedan dess varit ett intressebolag. Affären
kommer inte ha någon påverkan på Guideline Geos verksamhet då det
operationella samarbetet mellan bolagen fortsätter.

Affären innebär att Guideline Geo får 9,65 miljoner danska kronor för
sina aktier och att den återstående tilläggsköpeskilling om 1,33
miljoner danska kronor som enligt plan Guideline Geo skulle betala
under våren 2020 uteblir. Affären sker genom att delar av Guideline
Geos aktier förvärvas av Aarhus GeoSoftware och att resterande del av
aktierna förvärvas att den andra huvudägaren. Förvärven sker genom
kontant betalning.

Affären kommer vara fullt genomförd under 2019.

Vd Mikael Nolborg kommenterar affären vidare, "Vi har sedan flera år
ett bra samarbete med Aarhus GeoSoftware inom flera områden och denna
affär kommer inte påverka detta samarbete. Men bolagen har olika
affärsfokus och vårt ägande har inte tillfört tillräckligt mycket
värde, och vår bedömning är att vårt kapital kan användas mer
förtjänstfullt i andra investeringar. Genom den överenskomna
köpeskillingen får Guideline Geo tillbaka det kapital som investerats
och del i den värdeökning som bolaget åstadkommit sedan vi blev
delägare. Vi är mycket nöjda med denna affär och vi ser fram emot
fortsatt gott samarbete med Aarhus GeoSoftware."

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2019 kl. 17:45 CET.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/guideline-geo/r/guideline-geo-ab--publ--avytt...
https://mb.cision.com/Main/15211/2996780/1165796.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.